Primarul orașului Bocșa – Eugen Cismăneanțu, la raport în fața cetățenilor

Pe parcursul anului 2015, după cum bine ştiţi, administraţia locală a organizat întâlniri cetăţeneşti unde dumneavoastră aţi avut posibilitatea să vorbiţi deschis despre problemele pe care le întâmpinaţi în fiecare zonă a oraşului nostru în parte. Atât eu, cât şi colegii din administraţia locală ce au fost prezenţi, ne-am luat angajamentul că vom soluţiona situaţiile întâlnite, atâta timp cât ţin de competenta administraţiei locale. Unele dintre ele au fost soluţionate, altele sunt în curs de rezolvare. Mai jos, puteţi regăsi o listă pe zone cu problemele care şi-au găsit rezolvarea :

1.Întâlnire în zona Binişului 29.09.015
– au fost suplimentate containerele pentru gunoi menajer la cererea locatarilor
– au fost soluţionate reclamaţiile privind liniştea, în acest sens a fost somat restaurantul Madi
– a fost executată o împietruire a parcării blocurilor 2 şi 4, dar şi canalizarea celor 2 blocuri

2.Întâlnirea din Parcul Pescăruş 3.10.2015
– a fost rezolvată problema privind liniştea şi ordinea publică în parc
– s-a rezolvat problema gunoiului menajer în zonă
– s-a realizat o împietruire la intrarea blocurilor nr.1 şi nr.2, de pe str. Sadovei
– a fost executată o completare a reţelei de canalizare de pe str.Salcâmilor
– au fost executate plombări ale gropilor din fata Parcului Pescăruş
– a fost executată o toaletare a pomilor din Parcul Pescăruş
– au fost montate capace de canal betonate în intersecţia străzilor Seminicului cu Victoriei
– a fost executată o toaletare a nucilor din intersecția străzilor Zeno Vancea cu Iosif Velceanu

3.Întâlnirea din zona Aleea Trandafirilor 6.10.2014
-a fost refăcută traversarea de gaz în dreptul blocului nr.4
-s-a făcut o completare cu piatra la aleile de acces
-au fost realizate reparaţii la poarta de intrare la blocurile: nr.7, nr. 9, şi nr.11 de pe str.Victoriei
-s-a completat cu piatra concasată la blocul nr:9 de pe str.Victoriei pentru facilitarea accesului în curtea blocurilor
-s-a rezolvat problema privind ridicarea gunoiului menajer
-a fost ridicat gunoiului aflat în spatele societăţii S.C.BOLTAVERO.S.R.L, de pe str.Sadovei

4.Întâlnirea din zona Piaţa 9.10.2015
-a fost remediată problema privind ridicarea gunoiului menajer
-au fost suplimentate containerele pentru gunoi menajer
-au fost ridicaţi câinii comunitari agresivi
-au fost suplimentate containerele pentru gunoi la blocurile nr.14-16 şi nr.25

5.Întâlnire în zona Autogării 13.10.2015
-s-a decolmatat şi refăcut rigola pluvială pe str.Autogării
-s-a eficentizat ridicarea gunoiului menajer din zonă
-s-a făcut o suplimentare cu containere pentru gunoiul menajer în zonă
-s-a acoperit canalul în faţa blocului de garsoniere
-s-a completat cu piatră în staţia de taxi din zonă

6.Întâlnirea de la Sala de Sport 15.10.2015
-s-au pietruit străzile din zona Soarelui
-s-au suplimentat containerele pentru gunoi la blocul nr.4

7.Întâlnire în zona MFA 16.10.2015
-s-a remediat iluminatul public

8.Întâlnire în zona străzilor Stejarilor şi Înfrăţiri 20.10.2015
-s-a decolmatat canalul pe str.Stejarilor
-s-au făcut reparaţii la conductă de apă pe str.Funicularului
-s-a executat o împietruire pe str.Nicolae Florei

9.Întâlnire în zona Bichistin 22.10.2015
-s-au ridicat depozitele ilegale de gunoi din zona Bichistin
-s-a remediat iluminatul public
-s-a pietruit str.Morii

10.Întâlnire în zona Bocşa Nouă 24.10.2015
-s-a remediat iluminatul public
-s-au ridicat câinii comunitari agresivi din zona Bichistin
-s-au făcut reparaţii privind împietruirea drumului şi decolmatări de rigole

11. Întâlnirea din zona străzilor Crişan şi Horia 26.10.2015
-s-au montat tuburi pentru scurgerea apelor pluviale şi asigurarea accesului în proprietăţi
-s-au decolmatat rigole în zonă
-s-au făcut reparaţii privind sistemul de canalizare
-s-a remediat iluminatul public
-s-au ridicat depozitele de pământ rezultate în urma introducerii reţelei de canalizare
-s-au făcut reparaţii la spaţiile verzi afectate de lucrările de canalizare

12. Întâlnirea de la intersecţia străzii Oituz cu Aurelia Fatu Radutu 27.10.2015
-s-au executat reparaţii privind iluminatul public
-s-au făcut reparaţii prin împietruire a străzii Aurelia Fătu Răduțu
-s-au decolmatat rigole

13.Întâlnirea din zona Tata Oancea 28.10.2015
-a fost demolată şi închisă fântâna dintre blocuri
-s-au ridicat câinii comunitari agresivi
-a fost remediat iluminatul public

14. Întâlnire din zona străzii Barzavei 28.10.2015
-s-a rezolvat problema privind sistemul de canalizare
-s-au ridicat câinii comunitari agresivi
-s-a remediat iluminatul public
-s-au făcut reparaţii prin împietruire a străzilor din zonă
-au fost toaletaţi prunii de pe lateralele drumului ce duce la cimitirul catolic

15.Întâlnirea de pe strada Izvor 5.11.2015
-s-a realizat o toaletare a pomilor la nr.60 şi nr.37 de pe str.Izvor
16. Întâlnire pe strada Ion Vidu 9.11.2015
-au fost montate capace de canal în anumite zone
-s-a remediat iluminat public

17. Întâlnire în zona Podu Mare 10.11.2015
-s-a ridicat gunoiului de pe malul râului Bârzava
-a fost ridicat gunoiului de la proprietăţi
-au fost reparate şi decolmatate rigole

18.Întâlnire din zona străzii George Coşbuc 11.11.2015
-s-au făcut reparaţii la podeţele de acces afectate în urma lucrărilor de canalizare

Cu stimă,
Primarul oraşului Bocşa, Eugen Cismaneantu

Comentarii

comentarii