Programul ,,Calificarea – Temelie pentru dezvoltarea pieței muncii” – la final

Consiliul județean Caraș-Severin în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii Asociația Pro-Vitam și Patronatul Român, încheie cu succes proiectul “Calificarea – Temelie pentru dezvoltarea pieței muncii” iar rezultatele obținute vor fi prezentate în conferința de presă programată a se desfășura marți, 15 decembrie 2015, ora 12:00, în sala de ședințe a Palatului Administrativ.

Proiectul a vizat calificarea persoanelor angajate în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, iar cunoştinţele şi competenţele dobândite în urma absolvirii cursurilor de calificare/recalificare propuse vor ajuta angajaţii să se adapteze mult mai uşor la noile cerinţe ale domeniului economic în care işi desfăşoară activitatea, fapt ce va determina şi menţinerea acestora pe piaţa muncii.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a facilita accesului la programele de formare continuă şi creşterea nivelului de calificare/recalificare și a competitivității profesionale a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

Activitățile proiectului îndeplinite cu succes în perioada de implementare au informarea, consiliere și sprijin pentru angajați, în vederea calificării/recalificării prin participarea la programe de formare profesională continuă, în meseriile de Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Infirmieră, Agent de curățenie, Lucrător instalator în construcțiii, Pavator, Peisagist-floricultor și Administrator de imobile.

De asemenea, peste 2.592 de persoane angajate, au participat la cursurile de calificare/ recalificare.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 18 luni, iar valoarea totală a acestuia a fost de 10.348.453,80 lei, din care 10.141.484,72 lei, finanţare nerambursabilă.

Comentarii

comentarii