Reabilitare termică, energetică și modernizare la sediul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, amplasat în Caransebeș, str. Cernei nr.6, jud. Caraș-Severin Cod SMIS 124131

Reabilitare termică, energetică și modernizare la sediul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, amplasat în Caransebeș, str. Cernei nr.6, jud. Caraș-Severin Cod SMIS 124131

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Semenic” al Județului Caraș-Severin au semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu nr. 5086/11.02.2020, pentru proiectul „Reabilitare termică, energetică și modernizare la sediul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, amplasat în Caransebeș, str. Cernei nr.6, jud. Caraș-Severin” Cod SMIS 124131, finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. – sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul de locuințe, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului reprezintă asigurarea creşterii durabile printr-o utilizare mai eficientă şi mai ecologică a resurselor. Acesta reprezintă unul din obiectivele asumate, pe termen lung, la nivel european, prin Strategia Europa 2020, România în calitate de stat membru al UE fiind obligată să-şi atingă țintele nationale asumate, inclusiv pe cele care vizeaza eficienta energetică pentru care s-a propus realizarea unei economii de energie primară de 10 milioane tep la nivelul anului 2020 ceea ce reprezintă o reducere a consumului de energie primară prognozat (52,99 milioane tep) prin modelul PRIMES 2007 pentru scenariul realist de 19%. Un prim pas spre obținerea creşterii eficienței energetice în cladirile publice este reabilitarea şi modernizarea energetică. Odata reabilitate, acestea vor avea un efect multiplicator asupra întregii economii a localității/regiunii/ țarii.

Obiectivul general va putea fi realizat prin îndeplinirea obiectivelor specifice, stabilite ca urmare a implementării acestui proiect. Urmărind obiectivul specific al Prioritații de investiții, acesta va putea fi atins prin:

Obiectivul Specific 1. Reducerea consumului energetic pentru încalzire cu 70.07% dupa implementarea soluției de reabilitare energetic față de situația clădirii nereabilitate;

Obiectivul Specific 2. Scăderea indicelui de emisii echivalente CO2 necesar funcționării imobilului cu 61,97% după implementarea soluției de reabilitare energetic față de situația clădirii nereabilitate, respectiv 27,60 kgCO2/m2an. În urma reabilitării termice nivelul consumului anual specific de energie primară va fi maxim 93 KWh/m2/an, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 de 27 Kg/m2/an;

Obiectivul Specific  3. Creşterea confortului termic al ocupanților clădirilor;

Obiectivul Specific 4. Utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primară dupa implementarea proiectului (conform auditului energetic 24,75 %).

Data de început 11.02.2020 şi data de finalizare 31.12.2021.

Valoarea totală a proiectului este 4.169.202,99 lei.

Bugetul partenerilor: Contribuţia Naţională – 1.405.466,70 lei, din care: Contribuţia naţională – 487.718,17 lei (15%); Cheltuieli neeligibile – 917.748,53 lei. Contribuţia UE, valoarea nerambursabilă – 2.763.736,30 lei (85%).

Comentarii

comentarii