REGULI DE COMPORTARE, ACŢIUNE ŞI EVACUARE ÎN CAZUL INUNDAŢIILOR

În perioada următoare se aşteaptă precipitaţii sub formă de ploaie, ceea ce poate duce la creşterea semnificativă a cotelor apelor, existând riscul inundării unor zone ale judeţului. Pentru a preveni efectele negative ale acestora, cetăţenii trebuie să reţină. În cazul în care inundaţia vă surprinde acasă, respectaţi următoarele reguli:

Ř Dacă aveţi timp luaţi măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră:
· încuiaţi uşile casei şi ferestrele după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice;
· blocaţi ferestrele astfel încât să nu fie sparte;
· evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte stabilite;

Ř Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel:

· mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele electrice şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre un loc de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor);

În cazul în care sunteţi surprins de inundaţie în afara locuinţei, pe străzi, în şcoli, în parcuri, săli de spectacole, gări, magazine sau alte locuri, este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate.

În cazul în care se ordonă evacuarea, respectaţi următoarele reguli:

– respectaţi ordinea de evacuare stabilită: în primul rând copii, bătrâni, bolnavi, din zonele cele mai periclitate;
– înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele;
– scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locuri care oferă protecţie;
– la părăsirea locuinţei luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusă sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio iar pe timp friguros şi îmbrăcăminte mai groasă;
– după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.

La întoarcerea acasă respectaţi următoarele:

– nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
– nu atingeţi firele electrice;
– nu consumaţi apă direct de la sursă decât după ce a fost fiartă;
– consumaţi alimente după ce au fost curăţate , fierte şi după caz, controlate de unităţile sanitare;
– acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;
– executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, precum degajarea mâlului, curăţirea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor,etc;
– sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimente şi medicamente.

Vă recomandăm să luaţi toate măsurile de prevenire în scopul evitării producerii de pagube umane, materiale şi/sau financiare.

Comentarii

comentarii