REȘIȚA, 251 DE ANI DE INDUSTRIE

Astăzi se sărbătoresc 251 de ani de la aprinderea primelor două furnale la
Reșița, „Josephus” și „Franziskus”, 3 iulie 1771 – momentul 0 a ceea ce
astăzi este Reșița.

Acum trei ani am primit din partea arhivistului Diecezei Romano-Catolice
Timișoara, dr. Claudiu Sergiu Călin, copia înregistrării în matricolă a
sfințirii celor două cuptoare. Înregistrarea se găsește la: „Matricula
Baptisatorum, Copulatorum, Defunctorum 1758-1773 [et Conversorum, cum Status
Animarum et informationes historicae] Paroeciae Karassova” (pagină
nenumerotată, spre finalul volumului).

Textul în original în latină și traducerea în limba română și germană:

Annô ut Supra [1771] die 3ia Julÿ primavice benedictae sunt Cæ[sare]o
Regiæae ustrinæ seu Hochöfen in Neo-erecto loco Montano Reschiza dicto per
me Patrem Michaëlem Grosdich Administratorem Parochiæ Carashoviensis

(În anul de mai sus [1771], ziua 3-a a lui iulie, au fost binecuvântate
cuptoarele cezaro-crăiești sau Hochöfen în nou întemeiatul loc montan Reșița
[binecuvântare] rostită de mine Pater [=preot-călugăr] Michaël Grosdich,
administrator parohial [=paroh] de Carașova)

(Im oben angegebenem Jahr [1771], am 3. Juli wurden die
Kaiserlich-Königlichen Hochöfen im neu-gegründeten Montanistischen [Berg-]
Ort Reschitza von mir Pater Michaël Grosdich, Pfarradministrator in
Karaschowa gesegnet)

Tot astăzi se împlinesc 151 de de ani de la inaugurarea Parcului „Josefin”,
actualula Grădina Zoologică „Ioan Crișan” a Primăriei Municipiului Reșița.
Demersurile creării acestui parc s-au realizat acum 151 de ani pentru a
marca împlinirea la 3 iulie 1871 a 100 de ani de industrie la Reșița.

Pentru a marca cei 251 de ani, Forumul Democratic al Germanilor din județul
Caraș-Severin împreună cu Asociația Germană de Cultură și Educație a
Adulților Reșița au editat un plic filatelic ocazional. De asemenea au
realizat și o ștampilă ocazională, aprobate de Federația Filatelică Română
și de Poșta Română. Întreaga corespondență care a plecat sâmbătă de la
Oficiul Poștal Reșița 1, a fost obliterată cu această ștampilă.

Ad multos annos, REȘIȚA 251!

Erwin Josef Țigla

Fotografii reprezintă Reșița în diferiți ani și etape de dezvoltare și sunt culese de pe FB. Ele fac parte din mai multe colecții personale

Comentarii

comentarii