RNP Romsilva a primit calificativul INSUFICIENT pentru administrarea Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului

INSUFICIENT acordat RNP Romsilva pentru administrarea Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Oare Va fi demisă conducerea administraţiei Parcului şi Consiliul ştiinţific ?

Agenţia Naţională a Ariilor Naturale Protejate (ANANP) informează pe cei interesaţi că RNP Romsilva a primit calificativul INSUFICIENT pentru administrarea ariilor naturale protejate din zona Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Calificativul, cel mai slab dintre cele acordate în anul 2017, a fost dat în cadrul contractului de administrare nr. 113/08.12.2014 pe care regia l-a încheiat cu Ministerul Mediului (detalii pe http://ananp.gov.ro/ananp/wp-content/uploads/2017/12/4.-evaluare-vest.pdf ).

De precizat este faptul că ANANP monitorizează implementarea tuturor contractelor de administrare a activităţilor de protecţia naturii pe care administratorii/custozii de arii naturale protejate din România le au încheiate cu Ministerul Mediului.
Acest calificativ confirmă numeroasele notificări adresate în ultimii ani de către GEC Nera autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei naturii în legătură cu agresiunile frecvente împotriva patrimoniului natural din PN Semenic – Cheile Caraşului.
Potrivit paginii web a ANNAMP, primul dintre motivele acordării acestui calificativ este lipsa unui plan de management aprobat al parcului iar acest document, adăugăm noi, lipseşte de peste 13 ani datorită, în primul rând, blocării procedurii de aprobare a documentului la nivelul RNP Romsilva.

Avem de fapt de a face cu o mare deficienţă de sistem, cu un conflict de interese, în care administrarea activităţilor de protecţie a naturii coexistă în cadrul RNP Romsilva cu activităţile economice de exploatare a pădurilor statului iar prima activitate s-a dovedit, pe parcursul ceor 13 ani de funcţionare a Administraţiei Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului, că este total subordonată celei de a doua.

Ministerul Mediului se face că nu vede acest conflict de interese şi se mulţumeşte doar să dea calificative în loc să impună un plan de management al parcului în calitatea pe care o are de autoritate pentu aprobarea planurilor de management a ariilor naturale protejate.
Celelalte argumente pentru acordarea calificativul INSUFICIENT ţin de administrarea parcului după reglementări anacronice, de pe vremea când România nu era ţară membra a Uniunii Europene, care produc impacturi negative majore asupra habitatelor din zona parcului incluse atât în ariile protejate din reţeaua NATURA 2000 cât şi în cele de interes naţional sau local.

Ce se va întâmpla după acordarea pentru RNP Romsilva a calificativului INSUFICIENT ? Probabil nimic deoarece atât administraţia parcului cât şi consiliul ştiinţific au făcut ce le-a cerut RNP Romsilva, adică au sprijinit tot timpul activităţile exploatare a lemnului şi nu pe cele de protecţie a naturii.

Considerând că RNP Romsilva şi-a probat timp de 13 ani „eficienţa” în administrarea PN Semenic – Cheile Caraşului, GEC Nera solicită din nou şi în mod public atât Guvernului României cât și Ministerului Mediului să facă demersurile necesare pentru rezilierea contractului de administrare pe care RNP Romsilva îl are cu Ministerul Mediului și să treacă administrația parcului în subordinea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate cu statut de instituție publică destinată protecţiei ecosistemelor.


Doina Mărgineanu – Consilier pentru relaţii publice al GEC Nera.

Comentarii

comentarii