Se apropie sarbatorile – Control la biserici – Pompierii iau masuri

Sfintele Sărbători Pascale sunt ocazia în care foarte mulţi credincioşi se vor îndrepta spre lăcaşurile de cult pentru a participa la slujbele religioase prilejuite de acest eveniment.
Cadrele Inspecţiei de Prevenire desfăşoară controale de prevenire la lăcaşurile de cult din judeţul Caraş-Severin, premergător acestor sărbători, pentru verificarea modului în care sunt asigurate măsurile de apărare împotriva incendiilor (dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, identificarea şi înlăturarea riscurilor potenţiale de incendiu, evacuarea în siguranţă a persoanelor).
Biserica  PSI  004
Pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor este indicat să se respecte, mai ales în perioada acestor sărbători, următoarele măsuri de apărare împotriva incendiilor:
– utilizarea unor dispozitive (stative metalice) pentru depunerea lumânărilor aprinse şi amplasarea acestora la distanţă corespunzătoare faţă de elemente combustibile din interiorul lăcaşelor de cult;
– materialele inflamabile şi/sau combustibile se vor păstra în spaţii amenajate corespunzător şi se interzice depozitarea acestora în poduri şi balcoane;
– verificarea de către o persoană autorizată a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet, precum şi a coşurilor de evacuare a fumului şi remedierea deficienţelor constatate;
– marcarea vizibilă a ieşirilor şi menţinerea deschisă în permanenţă a uşilor de evacuare;
– supravegherea permanentă, de către o persoană special desemnată, a locurilor în care se utilizează focul deschis şi scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor electrice, înainte de părăsirea şi încuierea bisericii;
– organizarea alarmării şi anunţarea operativă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu, şi acţionarea pentru stingerea acestuia în baza planului propriu de intervenţie;
– dotarea lăcaşelor de cult cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu şi menţinerea acestora permanent în stare de funcţionare;
– fixarea corespunzătoare pe pardoseală a preşurilor şi covoarelor, pentru a nu îngreuna evacuarea rapidă în caz de nevoie;
– păstrarea liberă, în permanenţă, a căilor de acces şi intervenţie;
– instruirea personalului privind modul concret de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
– nu se vor bloca căile de acces şi evacuare cu mijloace de transport (autoturisme, etc.), înspre şi dinspre sfintele lăcaşe de cult pentru asigurarea intervenţiei serviciilor pentru situaţii de urgenţă în caz de nevoie;
– accesului credincioşilor în incintă se va limita la capacitatea bisericii, în scopul evitării unor accidente;
– stingerea lumânărilor la terminarea slujbei religioase şi depunerea lor în afara bisericii, în locuri special amenajate;
– stabilirea unei persoane care la sfârşitul slujbei să controleze incinta lăcaşului de cult pentru a nu rămâne la închidere surse potenţiale de incendiu;
– transportul la domiciliu al lumânărilor aprinse se va realiza numai cu ajutorul unor protecţii din materiale necombustibile. Se va evita transportul lumânărilor aprinse în mijloacele de transport public sau personale.
Biserica PSI1  008
În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuarea trebuie făcută cu calm şi în ordine, prioritate având cei care necesită ajutor, copiii şi persoanele în vârstă. Incendiul trebuie anunţat imediat la numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112, iar pentru stingerea incendiului, în faza iniţială, trebuie folosite stingătoarele de incendiu din dotarea lăcaşului de cult.

Comentarii

comentarii