Se minte și se bate pasul pe loc- Nimic nou în 2013 pe “minideşertul” TĂUŞANI – BOŞNEAG

30 dec (114)Grupul Ecologic de Colaborare Nera derulează în perioada septembrie 2012 – iunie 2013 proiectului de interes public ,,Watchdog şi advocacy” destinate stopării activităţilor antropice ilegale în aria Parcul Natural Porţile de Fier susţinut financiar de către Trustul pentru Societatea Civilă în Europa Centrală şi de Est în cadrul programului Fondul pentru Inovare Civică derulat în Romania de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. În acest context, în perioada 4 – 15 ianuarie 2013, cu ocazia întocmirii de către Guvern a proiectului Legii Bugetului de Stat pe 2013, GEC Nera a realizat o campanie de lobby şi advocacy la nivelul tuturor factorilor majori de decizie (Guvern, ministere, comisii de specialitate ale Parlamentului, parlamentari de Caraş – Severin din arcul guvernării) care ar trebui să fie responsabili de stoparea poluării transfrontaliere cu deşeuri miniere care provin de la iazul de decantare a apelor de mină Tăuşani – Boşneag aparţinând SC MOLDOMIN din Moldova Nouă. Scopul acestei acţiuni a fost includerea în proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2013 a sumelor necesare stopării poluării prin lucrări de consolidare vegetativă a iazului, acest tip de consolidare fiind singura metodă durabilă care poate stopa antrenarea prafului.
Detalii privind amploarea poluării de la Moldova Nouă cu cu praf de deşeuri miniere pot fi accesate la adresa web http://www.gecnera.ro/documente/Cartea%20alba%20a%20deseurilor%20miniere%20IPA%202011.doc

Prin scrisoarea nr. 20.800/14.01.2013 secretarul de stat Elena Dumitru din cadrul Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a informat GEC Nera că în opinia ministerului poluarea de pe zona de iaz Boşneag – extindere, în care poluarea este cea mai activă, va fi stopată de către viitorul investitor în urma privatizării deşi în momentul de faţă nu există un proces de privatizare încheiat iar intenţii de privatizare au fost multe din 2006 de când societatea şi-a încetat activitatea. În acest context proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2013 a ajuns la Parlament fără a avea incluse sumele necesare stopării poluării prin lucrări de consolidare vegetativă a iazului.
În urma monitorizării de către GEC Nera a dezbaterilor din comisii şi din plenul Parlamentului a proiectului Legii Bugetului de Stat pe 2013 rezultă nici un parlamentar de Caraş – Sevein nu a depus amendamente la acest proiect de lege privind sumele necesare stopării poluării prin lucrări de consolidare vegetativă a iazului Tăuşani – Boşneag deşi GEC Nera a pus la dispoziţia parlamentarilor încă din 10 ianuarie a.c documentaţia necesară pentru fundamentarea unor asemenea amendamente.
În comformitate cu proiectul pe care îl implementează, GEC Nera urmeză să se adreseze în viitor Parlamentului European şi Comisiei Europene cu o petiţie a cărui obiect este încălcarea de către Statul Român a dreptului de a trăi într-un mediu curat a locuitorilor din Clisura Dunării care face parte din dreptul fundamental al cetăţenilor UE la o viaţă privată. În perioada imediat următoare umează a fi colectate pe această petiţie un număr cât mai mare de semnături dar momentul prielnic pentru strângerea de semnături va fi prima poluare majoră care se va produce în zona iazului Tăuşani – Boşneag.

Comentarii

comentarii