Ședință extraordinară la CJ Repartizarea cotei de 20% din TVA pentru echilibrarea bugetelor

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convozarea unei ședințe extraordinare pentru data de 3 martie 2017, ora 10.00, cu următorul punct înscris pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr.40/2016, a O.G. nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr.124/2016,pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017.

Comentarii

comentarii