Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș-severin

Miercuri, 29 iulie 2015, ora 12.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.06.2015.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Judeţului Caraş-Severin din credite interne, la data de 30.06.2015.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2015.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2015, modificată.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.32/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G pe anul 2015, modificată și completată.

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş–Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Băile ”Neptun”, foste Baia”Szapary”, Baia”Regina Maria”,”Băile termale cu bazine și cabine”, situat în orașul Băile Herculane, str.Izvorului nr.3-5.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.144/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost Caransebeş, cu modificările si completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de şcolarizare şi a tarifelor şcolare la Şcoala Populară de Arte şi Meserii “ Ion Românu” Reşiţa ,pe anul şcolar 2015 – 2016.

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Caraș-Severin şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin, în vederea aplicării legislaţiei în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă și al relațiilor de muncă la nivel local.

11. Raport semestrial privind monitorizarea de către Comisia pentru Protecția Copilului Caraș-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel județean,( semestrul I 2015).

12. Raport privind activitatea desfășurată de Scoala Populară de Arte și Meserii”Ion Romănu” Reșița, în anul școlar 2014-2015.

13. Informare asupra activității Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin, pentru perioada 1 ianuarie 2015-30 iunie 2015.

14. Informare referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Direcția Națională Anticorupție cu privire la suspendarea de drept a mandatului președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, domnul Sorin Frunzăverde și a vicepreședintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, domnul Ionesie Ghiorghioni, în condițiile art.94 lit.m) din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, datorită faptului că s-a dispus trimiterea în judecată a acestora.

15. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

16. Informare cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor în semestrul I 2015.

17. Informare cu privire la participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la vizita de studiu care a avut loc în Italia ,în 13.06.2015-21.06.2015, în cadrul proiectului ”Ocupare și inițiative antreprenoriale în mediul rural”ID 129325,SMIS 51054.

18. Informare privind deplasarea unei delegații din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin în Republica Serbia, în perioada 15.06.2015-21.06.2015.

19. Informare cu privire la participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la conferința ce a avut loc la Novi Sad, Serbia, în data de 14 iulie 2015.

20. Intrebări. Intepelări

Serviciu Comunicare

Comentarii

comentarii