Ședință ordinară a Consiliului Județean Caras Severin pt ziua de miercuri

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe extraordinare pentru data de 23 martie 2017, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean__________ în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al județului Caraș-Severin”, domnului Ștefan Popa.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap, pe anul 2017.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională Caraș-Severin din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Caraș-Severin.

5. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.11/20.01.2017 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiar – contabile anuale a Județului Caraş-Severin, pe anul 2016.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2017.

13.Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 755.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Caraş-Severin la cap.67 ”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie(finanţare), pe anul 2017.

14.Proiect de hotărâre privind mandatarea expresă a reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Fabrica de Produse Lactate SA Oravița în vederea desemnării unui administrator special.

15.Proiect de hotărâre privind mandatarea expresă a domnului vicepreședinte Ionuț Popovici pentru semnarea actului adițional nr.1 la Contractul de garanție imobiliară autentificat sub numărul 3440/23.12.2015, constituit în vederea eșalonării la plata a obligațiilor fiscale datorate Agenției Naționale de Administrare Fiscală de către SC Aquacaraș SA.

16.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric ”Hotel Decebal”, situat în orașul Băile Herculane, str. Cerna nr. 20.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.198/23.08.2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, modificată și completată.

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.22/28.02.2017 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.125/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii de Arte şi Meserii „Ion Românu”, cu modificările şi completările ulterioare.
20. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de management la Teatrul de Vest Reșița nr. 5831/24.05.2013,înainte de termen, prin renunțarea managerului la mandatul încredințat.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Caraș-Severin.

22. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, pentru singura sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pentru anul 2017.

23.Informare privind participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la ședința Adunării Generale a Cooperări Regionale Dunăre-Criș- Mureș- Tisa și ședința Adunării Generale a Asociaților Agenției de Dezvoltare Euroregională DKMT.

24.Intrebări. Interpelari.

Serviciul Comunicare

Comentarii

comentarii