Ședință ordinară a Consiliului Județean este programata sambata

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a dispus convocarea unei ședințe pentru data de 17 decembrie 2016, ora 11.00, cu următoarele proiecte incluse pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2016.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 19/27.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2016, modificată și completată.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 20/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2016, modificată și completată.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 21/27.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2016, modificată.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.22/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2016, modificată și completată.

6.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă,pentru anul 2016.

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2016.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresată Ministerului Sănătăţii pentru achiziționarea unui aparat mamograf digital în cadrul Serviciului Radiologie- Imagistică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole din judeţul Caraş-Severin pe anul 2017.

10. Proiect de hotărâre privind exprimarea avizului consultativ referitor la normele anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2017, stabilite de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale şi activităţilor metodice ale Bibliotecii Judeţene ”Paul Iorgovici”Caraş-Severin, pentru anul 2017.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2017, a concediului de odihnă neefectuat în anul 2016, de către preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, domnul Silviu Hurduzeu şi domnul Ionuț -Mihai Popovici.

13. Analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin administraţiei publice judeţene pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun.

14. Întrebări. Interpelări.

Serviciul Comunicare

Comentarii

comentarii