Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș Severin – ordinea de zi

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin. Sorin Frunzăverde a dispis convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 21 noiembrie 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.26/27.02.2014 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.133 /29.08.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2014 modificată .

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.134 /29.08.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2014 modificată şi completată.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Judeţului Caraş-Severin din credite interne, la data de 30.09.2014.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei si a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Caraş – Severin, cu modificările si completările ulterioare.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.144/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost Caransebeş

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.166/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Resita.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin.

13.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Muzeului Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes.

14.Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

15.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.172/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Caraş-Severin.

16. Informare privind participarea domnului Ilie Iova, vicepresedinte al Consiliului Judetean Caras Severin precum si a domnului Bîtea Cristian, director executiv al Directiei de Monitorizare a Serviciilor de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Caras Severin la Spectacolul Extraordinar organizat in colaborare cu Centrul Creatiei Junii Sibiului si Consiliul Judetean Sibiu, ce a avut loc in localitatea Satu Nou, in perioada 09-10.10.2014.

17. Informare cu privire la participarea doamnei Mihaela Capet-consilier in cadrul Serviciului Relatii Externe a Consiliului Judetean Caras Severin la o reuniune de lucru ce a avut loc la Veliko Gradiste, Republica Serbia, in 14 octombrie 2014.

18. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, pe trimestrul III/2014

19. Întrebări.Interpelări.

Comentarii

comentarii