SIMPOZION REGIONAL LA ZAVOI – ,,EDUCAȚIE PENTRU PATRIMONIU”

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN, CASA CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI, PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂVOI, vă invită în data de 15.06.2016, ora 13:00 la Școala Gimnazială Zăvoi, pentru a participa la

SIMPOZIONUL REGIONAL– EDUCAȚIE PENTRU PATRIMONIU

Sesiunea de referate si lucrări științifice cu tema Educaţie pentru patrimoniu se integrează în demersurile Proiectului Didactica Internaţional ediţia a XXV-a 2016, cu tema impuls: Educația și formarea într-o Europă inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ”.

Simpozionul Regional – EDUCAȚIE PENTRU PATRIMONIU, ediția a IV-a ,activitate din cadrul Proiectul Moșteniri Culturale, aprobat în CAER 2016,cuprinde următoarele secțiuni:
– Proiecte și Parteneriate educaționale- (centre școlare, muzee, biblioteci etc.-rezumat-maxim 2 pag., inclusiv poze);
– Curriculum la decizia școlii- opționale ce urmăresc educația pentru patrimoniu , educația antreprenorială, dezvoltarea personală a tinerei generații.
– Workshop(dedicat exclusiv participării directe): Metode interactive în realizarea educației pentru patrimoniu-Moderator Insp. Simona Voin
– Lucrări sau referate despre patrimoniu –Comunicarea interculturală în cadrul uniunii europene (schimb de tradiții și valori culturale).

Referatele pot avea următoarele teme:
– Identitatea națională și identitatea europeană;
– Banatul- provocări trecute și viitoare;
– Prezentatea unor opționale (excursii, mese rotunde, dezbateri despre semnificația unor obiective întâlnite -muzee, monumente istorice, rezervații naturale, case memoriale, etc.);
– Legende, tradiții, obiceiuri sau prezentarea unui costum popular autentic (elemente specifice anumitor zone).
Scopul activităţilor este o dezvoltare durabilă prin cultivarea sentimentelor de respect şi de dragoste faţă de tradiții, prin incluziune socială prin promovarea valorilor naţionale, în cadrul unor activităţi extrașcolare (cultural-artistice, excursii, vizite etc.).
Aceste lucrări se vor publica într-un CD cu ISBN al manifestării pe care îl veți primi în plicul autoadresat, timbrat pe care îl trimiteți cu lucrările pentru simpozion.
Taxa de participare este de 15 lei, necesară publicării materialelor.
Adresa:Școala Gimnazială Zăvoi, nr.149, str.Hațegului, jud. Caraș-Severin)-format letric.
Email: scoalazavoi@yahoo.com- format electronic

Condiţii de redactare a lucrărilor :

 lucrările vor fi scrise în format A4, spaţiere la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat justified) şi vor cuprinde 2-3 pagini;
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman,14, Bold centrat;
 la două rânduri sub numele autorului şi instituţia se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12, spațiere la 1,5 );
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume – autor, anul, titlul, editura;
 lucrările trebuie să conţină diacritice, iar care NU respectă această cerinţă nu pot fi incluse în publicaţie.
 Lucrările se trimit pe adresa de Email scoalazavoi@yahoo.com

Termen de trimitere a lucrărilor:14 iunie 2015

ECHIPA DE ORGANIZARE: întregul colectiv de cadre didactice al Școlii Gimnaziale Zăvoi.

PERSOANE DE CONTACT: Bogdan Ramona- tel.0751 132990
Vărzan Marin- tel. 0745 516 054
Herman Tiana –tel. 0745 069 564
Sântimbrean Elena –tel. 0751 401 614

Comentarii

comentarii