Subvenţionarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caras-Severin vine în sprijinul agenţilor economici prin subvenţionarea locurilor de muncă vacante, conform Legii 335/2013, actualizată, privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Contractul de stagiu şi contractul individual de muncă, se încheie la aceeaşi dată, durata contractului de stagiu fiind de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.
Angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior primesc lunar, la cerere, suma de 1.350 lei, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Pe durata stagiului, stagiarul va fi coordonat și supravegheat de un mentor desemnat de angajator.

Informaţii suplimentare privind subvenţionarea locurilor de muncă se pot obţine de la sediul AJOFM Caras-Severin din Resita, str Traian Lalescu nr 17 (tel 0255/212160) sau la sediile punctelor de lucru din judet, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

Comentarii

comentarii