Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin încheie pentru lunile ianuarie-martie 2021 acte adiţionale

Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin a transmis furnizorilor deServicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, precum şiFurnizorilor de medicamente/materiale sanitare specifice, dispozitiveMedicale şi altele asemenea care se acordă pentru tratamentul … Read More