Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin încheie pentru lunile ianuarie-martie 2021 acte adiţionale

Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin a transmis furnizorilor de
Servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, precum şi
Furnizorilor de medicamente/materiale sanitare specifice, dispozitive
Medicale şi altele asemenea care se acordă pentru tratamentul în
Ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
Sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate că,

■ În vederea asigurării continuităţii acordării serviciilor medicale,
Medicamentelor şi dispozitivelor medicale, Casa de Asigurări de
Sănătate Caraş Severin încheie pentru lunile ianuarie-martie 2021 acte
Adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale,
Medicamente şi dispozitive medicale la contractele aflate în derulare la
Finele anului 2020;

■ Pentru asigurarea continuităţii programelor naţionale de sănătate
Curative, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin încheie pentru
Lunile ianuarie -martie 2021 acte adiţionale la contractele de furnizare
De servicii medicale, medicamente/materiale sanitare specifice,
Dispozitive medicale şi altele asemenea încheiate în cadrul programelor
Naţionale de sănătate curative pentru anul 2020;

Condiţiile acordării asisteţei medicale în baza actelor adiţionale sunt
Cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării
Acestora, respectiv Hotărârea Guvernului 140/2018 pentru aprobarea
Pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
Condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi
Dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
Sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările
Ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului
Nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
Medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului
De asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările
Şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 155/2017 şi Normele
Tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru
Anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Comentarii

comentarii