Termene reduse la eliberarea avizelor si certificatelor de urbanism la Resita

Primăria Municipiului Reșița informează cetățenii că, prin Dispoziția Primarului nr. 1574 din 01.07.2016, cererile și documentațiile care au ca obiect emiterea avizelor de urbanism, certificatelor de urbanism sau autorizațiilor de construire/desființare, se pot depune zilnic la sediul Primăriei Reșița, corp I, parter, la Compartimentul Relații cu publicul și Informare cetățeni, între orele 08:00-16:00.

Eliberarea autorizațiilor de construire se va face într-un termen rezonabil, de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii, fără a se depăși alte termene imperative impuse de legislația în vigoare.

Comentarii

comentarii