ActualitateToate Stirile

Tipic românește: metoda după care s-au masacrat copacii în Balta Nera, perfect legală ,dar total neautorizată

DSC00410Prin scrisoarea nr. 2132/20.12.2013 GEC Nera a  notificat şi a cerut, în baza Legii 544/2001, autorităţilor direct responsabile un punct de vedere cu privire l a situaţia din teren a tăierilor de mare amploare a arborilor de pe cursului râului Nera. GEC Nera consideră că în teren regimul de tăiere al acestor arbori nu a respectat Codului Silvic,  Legea Apelor şi Legea Ariilor Naturale Protejate din umătoarele motive:
-Din imaginile realizate de către GEC Nera şi partenerul Asociaţia Aurora din Serbi a în cadrul moni torizării pe perioada noiembrie – decembrie 2013 rezul tă că cioatele arborilor tăi aţi  în această perioadă nu au avut  marcajul
Inspectoratuiui de Regim Silvic iar mulţi arbori sunt tăiaţi la un ni vel mediu de 1,5 m de  l a suprafaţa terenului.
-Pe zone întregi au fost tăiaţi  toţi arborii maturi fără a se lua în consideraţie conservarea ecosistemului râului care este un avanpost la intrare în aria de protecţie specială Balta Nera – Dunăre din Parcul Natural Porţil e de Fier.
-Au fost tăi aţi  doar arbori maturi iar  lăstărişurile şi tufişurile, care produc de fapt maril e blocaje în scurgerea apei pe râu la viituri , au rămas intacte.
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic Timişoara a trimis  către GEC Nera în data 28.01.2014, după expi rarea  timpului legal prevăzut de Legea 544/2001, un răspuns în care se afirmă că între localităţile Zlatiţa şi Baziaş tăierile de arbori au fost legale dar au fost sistate deoarece Primăria Socol, propietarul principal al terenurilor împădurite,  nu finalizase la data controlului procedura de obţinere a autorizaţiei de exploatare a lemnului iar pentru acest moti v instituţia a fost amendată cu 3000 lei.
Deci după cum spune ITRSV Ti mi soara, tăi erile au fost curat legal e dar neautorizate.
Ne-am fi aşteptat ca ITRSV Timişoara să propună Poliţi ei întocmirea de dosare penale pentru cei care   au măcel ărit arborii într-o zonă neautorizată. Aceşti a tot hoţi de lemn se numesc chiar dacă au tăiat într-o zonă în curs de autori zare, care pe ti mpul tăierilor produse nu a fost supraveghiată de nimeni.
Cu astfel de tăieri „legal e”, care nu respectă legea, farmecul văii Nerei de l a grani ţa cu Serbia dispare încet şi sigur aşa cum deja a dispărut, din aceleaşi motive, pe mal ul sârbesc.
Cu privire la aceste evenimente, GEC Nera va atenţiona pe d-na ministru Lucia Varga ca la modificarea  Codului Sivic  să nu fie luate în considerare, ca model, tăieril e „legale” de pe cursul râului Nera.


GEC Nera

Comentarii

comentarii