Ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin. Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 8 decembrie 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.26/27.02.2014 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.133 /29.08.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2014 modificată .

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.134 /29.08.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2014 modificată şi completată.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole din judeţul Caraş-Severin pe anul 2015.

7. Proiect de hotărâre privind exprimarea avizului consultativ referitor la normele anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2015, stabilite de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2015, a concediului de odihnă neefectuat în anul 2014, de către preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Caraş-Severin, domnul Sorin Frunzăverde, domnul Ionesie Ghiorghioni şi domnul Ilie Iova.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale şi activităţilor metodice ale Bibliotecii Judeţene ”Paul Iorgovici” Reşiţa, pe anul 2015.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Judeţul Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Caraş-Severin şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin in vederea finanţării şi implementării „Proiectul privind îmbunătăţirea capacităţii operaţionale a sistemului informatic al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş-Severin şi creşterea calităţii activităţii de cercetare la faţa locului”

11.Analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin administraţiei publice judeţene pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun.

12. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş.-Severin la vizita de studiu care a avut loc în Italia, în perioada 26.10.2014-02.11.2014,în cadrul proiectului “Sprijinirea şomerilor din judeţul Caraş-Severin pentru integrarea pe piaţa muncii”, cod SMIS 50753.

13. Întrebări.Interpelări.

Comentarii

comentarii