Unde ajunge un depozit bancar fără împuternicit după moartea titularului?

Dacă un client este titularul unui depozit bancar fără împuternicit, de care familia nu ştie, banca nu are nicio obligaţie să facă demersuri pentru identificarea eventualilor moştenitori, banii fiind blocaţi în acel cont mult şi bine.

Nu aceleaşi reglementări se aplică în situaţia când titularul unui credit bancar moare, căci datoria acestuia către bancă va continua… să trăiască până când va fi achitată în întregime, iar această obligaţie le revine moştenitorilor. Unii titulari de conturi ştiu aceste lucruri în momentul în care încheie contractul cu banca şi îşi iau toate măsurile pe care le consideră necesare pentru ca la un eventual deces, moştenitorii să ştie clar ce au de făcut. Ce te faci însă că există şi depozite la care nu apare semnătura niciunui împuter-nicit al titularului, reglementările bancare permiţând asta, după cum se pot face şi contracte de credit fără existenţa unui garant al împrumutului? Dacă în cel de-al doilea caz, banca este direct interesată să-şi recupereze banii şi va face toate demersurile care-i stau la îndemână pentru asta, în cazul unui depozit secret, nu are nicio obligaţie să caute moştenitorii chiar dacă titularul depozitului nu mai dă niciun semn de viaţă vreme îndelungată. Pornind de la această realitate, Aida Nicoară tinde să creadă că băncile aplică o dublă măsură : „Să nu ne ascundem după degete, o bancă n-o să iasă în pierdere niciodată, nu spun că trebuie să facă asta, dimpotrivă, cu cât este mai puternică, cu atât îşi serveşte clienţii mai bine. Dar cred că îşi face reguli mai mult pentru protecţia ei. De exemplu, după decesul tatălui meu, cu toate că aveam contractul (din păcate, nu ştim motivele, tata n-a trecut niciun titular), toată familia ne-am rugat de bancă să ne dea o parte din bani ca să acoperim cheltuielile de înmormântare şi ni s-a spus clar că nu vedem niciun ban până nu se dezbate moştenirea. La-crimile noastre nu au impresionat pe nimeni. Am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi găsit contractul prin casă absolut întâmplător? Ni s-a răspuns că rămânea la bancă mult şi bine. Ce reguli sunt astea? Adică, un credit nu moare niciodată, iar un depozit, moare odată cu titularul? Ce e aşa de greu ca măcar după un timp, banca să intre la idei, cum cred că e omeneşte, de bun simţ şi să caute familia celui ce pare intrat în pământ?”.

Explicaţia băncilorInformaţiile primite de la mai multe bănci constănţene ne-au confirmat că dacă o persoană are bani în bancă, iar moştenitorii nu au cunoştinţă de existenţa acelui depozit, banca nu are nicio pârghie să anunţe familia. Vorbim însă despre contracte fără împuternicit. Ce se întâmplă cu banii în această situaţie? Răspunul a fost clar, fără echivoc: banii rămân blocaţi în acel depozit, din simplul motiv că banca nu are cum să anunţe familia şi, în plus, nu are de unde să ştie ce s-a întâmplat cu titularul. Mai mult decât atât, normele Băncii Naţionale includ o clauză de confidenţialitate a datelor persoanei, banca neavând dreptul să se interpună între titular şi familia acestuia. Pentru a nu se ajunge la asemenea blocaje, băncile recomandă titularilor depozitelor să numească un împuternicit, care va semna contractul alături de el. Cât priveşte persoanele care nu doresc acest lucru şi nici nu vor să se ştie de existenţa de-pozitului, acestea au la dispoziţie alternativa întocmirii unui testament, care va permite familiei să afle despre depozitul respectiv. Banca nu are dreptul să anunţe familia tocmai pentru că funcţionează principiul confidenţialităţii.

Situaţie fără alternativăDupă cât timp intră banca… la idei şi îşi pune problema identificării familiei? Şi la această dilemă răspunsul a fost categoric: Banca nu va face niciodată acest demers, indiferent de numărul anilor scurşi de la data la care titularul nu a mai dat niciun semn de viaţă! Este obligaţia titularilor de cont să-şi pună la adăpost sumele depuse în bancă, cu atât mai mult cu cât legislaţia le oferă pârghii indubitabile în acest sens. Dacă există un împuternicit, acesta poate retrage bani şi după decesul titularului? Categoric da, reglementările bancare permit împuternicitului să retragă oricând orice sumă doreşte fără a fi nevoie şi de prezenţa titularului, din simplul motiv că are aceleaşi drepturi ca şi titularul. Totuşi, băncile recomandă ca împuternicitul să anunţe decesul titularului, situaţie în care, atenţie, nu va mai putea retrage niciun ban până când nu se dezbate moştenirea, urmând ca şi depozitul să fie inclus în masa succesorală şi, normal, împărţit tuturor moştenitorilor în cotele cuvenite. E bine de ştiut că împuterniciţii sunt aleşi de titulari şi nu este obligatoriu să facă parte din familie, orice persoană agreată de titularul contului putând să aibă calitatea de împuternicit.

Comentarii

comentarii