VIDEO 27 de morți şi 83 de răniți grav pe drumurile din Caras Severin de la 1 ianuarie

27 de morți şi 83 de răniți grav. Acesta este bilanțul tragic înregistrat de la începutul anului şi până în prezent, de către polițiștii rutieri. Pe drumurile cărăşe au avut loc 222 de accidente cu victime dintre care 94 au fost calificate ca fiind accidente grave.

Într-o conferință de presă susținută la sediul Inspectoratului de Poliției Judeţean Caraş-Severin, oamenii legii au făcut bilanțul evenimentelor rutiere de la începutul anului şi până la jumătatea lunii august. Astfel pe drumurile din Caraş-Severin au avut loc 94 de accidente grave, soldate cu 27 de morți, 83 de răniți grav şi 52 de răniţi uşor. Cauzele principale generatoare de accidente grave de circulație sunt: nerespectarea regimului legal de viteză, indisciplina pietonală şi depășirile neregulamentare. Cele mai multe accidente soldate cu victime au avut loc pe DN 6 (28 de evenimente rutiere) şi DN 58 (21).

Oamenii legii din Caraș-Severin au derulat de-a lungul anului o serie de acțiuni de prevenire, informare şi educație rutieră au constatat 20.186 contravenții, a reținut 1178 de conducere şi a retras 365 certificate de înmatriculare.

ANALIZA EVOLUŢIEI INDICATORILOR SITUAŢIEI OPERATIVE ŞI A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE EFECTIVELE STRUCTURII
RUTIERE ÎN PERIOADA 01.01 – 15.08.2017

Judeţul Caraş-Severin – al treilea din România ca mărime, prezintă o reţea totală de căi terestre de transport de 2.377 km, din care 1.907 km reţea rutieră; drumurile naţionale însumează 565,36 km, iar drumurile judeţene şi comunale 1.342 km, cu o densitate medie a drumurilor publice de 22,4 km la 100 kmp. Principalele rute de tranzit ale judeţului sunt reprezentate de DN.6 (E 70), DN.57, DN.58, DN.58B, DN.68, drumuri ce cunosc valori de trafic superioare restului reţelei rutiere.

I. Dinamica accidentelor

Numărul accidentelor grave este în scădere (-3;-3%), numărul persoanelor decedate
creşte (+2;+7%), numărul răniţilor grav scade (-17; -20%), iar cel al răniţilor ușor din accidente grave de asemenea scade (-11; -21%) faţă de perioada de referinţă a anului 2016.
Evoluția accidentelor grave înregistrate în perioada 01.01-15.08.2017 este prezentată statistic în tabelul de mai jos.

PERIOADA ACCIDENTE MORTI RANITI GRAV RANITI USOR
01.01-01.08.2017 2016 2017 Dif 2016 2017 dif 2016 2017 dif 2016 2017 dif
94 91 -3 25 27 2 100 83 -17 63 52 -11

Numărul total al accidentelor cu victime este în scădere (-37; -17%), numărul persoanelor
decedate creşte (+2; +7%), cel al răniţilor grav scade (-17; -20%), iar cel al răniților ușor scade consistent (-28; -11%).
Evoluția accidentelor de circulație rutieră cu victime înregistrate în cursul perioadei este
prezentată statistic în tabelul de mai jos.

PERIOADA ACCIDENTE MORTI RANITI GRAV RANITI USOR
2016 2017 dif 2016 2017 dif 2016 2017 dif 2016 2017 dif
01.01-01.08.2017 259 222 -37 25 27 2 100 83 -25 279 251 -28

Analizând dinamica indicatorilor privind evoluția accidentelor rutiere și a consecințelor
acestora prin prisma rezultatelor înregistrate la finalul anului, se poate observa o creştere uşoară a riscului rutier. Aceasta este generată de trendul în creştere al evoluției indicatorului persoane decedate înregistrat la finalul perioadei analizate, comparativ cu perioada de referinţă a anului trecut.

De asemenea , având în vedere obiectivul Comisiei Europene stabilit prin Comunicarea
finală nr. 0389/20.07.2010, de reducere cu 50 % a numărului de persoane decedate în accidente rutiere
pe şoselele din Europa în perioada 2010-2020, evoluția accidentelor grave înregistrate în cursul perioadei 2010 – 2017, este prezentată statistic în tabelul de mai jos.

PERIOADA ACCIDENTE MORTI RĂNIŢI GRAV
2010 86 32 79
2011 91 17 104
2012 92 17 95
2013 95 18 101
2014 79 18 87
2015 86 13 90
2016 94 25 100
2017 91 27 83
Pe cauze generatoare combătute în cadrul programului, în perioada analizată:

– Nerespectarea regimului legal de viteză = 64 accidente; (sub cele două forme cumulat : viteza neregulamentară şi neadaptată la condiţiile de drum) rămâne principala cauză la nivelul judeţului ( +9 accidente faţă de 2016). Numărul persoanelor decedate este în scădere ( -1; de la 9 la 8), scăzând de asemenea şi numărul persoanelor rănite urmare a accidentelor produse din această cauză: +14; de la 108 la 94 (față de perioada de referință a anului 2016). Această cauză reprezintă 29% (faţă de 21% în 2016) din numărul total al accidentelor produse în perioada analizată.

– Nerespectarea distanţei între vehicule : 23 accidente, reprezintă a doua cauză generatoare a accidentelor cu victime ( +8 accidente faţă de 2016) . Nu se înregistrează persoane decedate, crescând însă numărul persoanelor rănite cu 14 (de la 24 la 38). Această cauză cumulează 10% din numărul total al accidentelor , faţă de 6% în aceiaşi perioadă a anului 2016.
– Abateri biciclişti : 17 accidente, a treia cauză generatoare de accidente, soldate cu 0 M (-2); 8 RG (+7) și 10 RU (-7); se înregistrează o scădere a numărului de accidente (-2/ de la 19 la 17), față de perioada de referință a anului 2016 . Procentual, reprezintă 8% din total accidente cu victime.
– Neacordare prioritate vehicule: 16 accidente, a patra cauză generatoare de accidente, soldate cu 0 M (-1) ; 5 RG (-3) și 20 RU (-16); se înregistrează o scădere a numărului de accidente (-12; de la 28 la 12), faţă de perioada de referinţă din 2016. Procentual, reprezintă 7% din total accidente cu victime.

În ceea ce priveşte cauzele generatoare de accidente grave de circulaţie , situaţia se
prezintă astfel:

– Nerespectarea regimului legal de viteză = 24 accidente; (sub cele două forme cumulat :
viteza neregulamentară şi viteza neadaptată la condiţiile de drum) prima cauză de producere a accidentelor rutiere grave ( acelaşi număr de accidente ca şi în 2016). Numărul persoanelor decedate este în scădere : -1 ( de la 6 la 5), scăzând de asemenea şi numărul persoanelor rănite urmare a accidentelor produse din această cauză: -12 (de la 54 la 42, față de perioada de referință a anului 2016). Această cauză reprezintă 26% (acelaşi procent ca şi în 2016) din numărul total al accidentelor produse în perioada analizată.

– Indisciplina pietonală : 11 accidente, (sub cele trei forme: pietoni pe carosabil, alte abateri pietoni şi traversare neregulamentară) reprezintă a doua cauză generatoare a accidentelor grave . Se înregistrează acelaşi număr comparativ cu 2016, de asemenea o creştere a numărului de persoane decedate +1 (de la 4 la 5 ), numărul persoanelor rănite scade uşor -1 (de la 7 la 6). Această cauză cumulează 12% din numărul total al accidentelor , la fel ca şi în 2016.

– Depăşirile neregulamentare: 7 accidente, a treia cauză generatoare de accidente, soldate cu 4M (+3); 7 RG (+1) și 8 RU (+4); se înregistrează o creştere a numărului de accidente +1 (de la 6 la 7), cât şi o creştere semnificativă a numărului de persoane decedate (+3/ de la 1 la 4), față de perioada de referință a anului 2016 . Procentual, reprezintă 9% din total accidente cu victime.

Evoluția accidentelor de circulație rutieră înregistrate în perioada 01.01 – 01.08.2017 pe rețeaua de drumuri naționale din competența directă a Biroului Drumuri Naționale și Europene, se prezintă astfel:
TOTAL GRAVE USOARE M R.G. R.U.
TOTAL
D.N. 6 28 (-25) 14 (-17) 14 (-8) 12 (0) 20 (-22) 43 (-14)
D.N. 58 21 (-2) 11 (+6) 10 (-2) 1 (-3) 11 (+9) 24 (0)
D.N. 58 A 0 (-3) 0 (0) 0 (0) 0 (-1) 0 (-2) 0 (-2)
D.N. 57 B 8 (-4) 1 (-3) 7 (-1) 0 (0) 1 (-3) 12 (-7)
D.N. 67 D 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
D.N. 66 A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

II. Activităţi de reducere a riscului rutier desfăşurate
Având în vedere evoluţia situaţiei operative, în perioada analizată au fost luate mai multe măsuri de prevenire și combatere a cauzelor generatoare de accidente. În cursul lunii ianuarie 2017, a fost elaborat de la nivelul Serviciului Rutier și transmis în teritoriu spre punere în aplicare ”Programul de siguranță rutieră la nivelul județului Caraș-Severin în anul 2017”, în care s-au stabilit sarcini și obiective concrete, cu scopul general de reducere a mortalității prin accidente de circulație rutieră în
zona de competență. De menționat este faptul că, în baza programului, s-au elaborat de la nivelul Serviciului Rutier planuri de acțiune pentru reducerea victimizării pe rețeaua de drumuri naționale, care au fost puse în aplicare de lucrătorii serviciului , Biroului Drumuri Naţionale şi Europene și cei din cadrul polițiilor 1 – 8.
În plan preventiv, pe lângă desfăşurarea unor activităţi de informare şi educaţie rutieră, s-a procedat la executarea de activități comune cu administratorii de drum în vederea menținerii stării deviabilitate a acestor căi de comunicație reușind să se mențină starea de viabilitate a acestor căi de comunicație. De asemenea, s-au efectuat revizii comune vizând starea de viabilitate a rețelei de drumuri naționale și au fost remediate în mare măsură, de către factorii responsabili, deficiențele constatate.

Au fost organizate acțiuni atât ca urmare a concluziilor desprinse din analizele lunare cât și ca urmare a unor dispoziții primite de la eșaloanele superioare, dintre acestea reprezentative fiind cele în cadrul strategiei de acţiune TISPOL.

Efectivele rutiere au fost angrenate în executarea unor activități preventive în cadrul unor planuri de măsuri inițiate la nivel național cum sunt Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea climatului de ordine şi disciplină rutieră în rândul lucrătorilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică în scopul prevenirii implicării acestora în evenimente rutiere, Planul de măsuri privind menţinerea siguranţei rutiere pe perioada sezonului rece 2016-2017, precum și în cadrul altor planuri dispuse de eșaloanele superioare sau de la nivelul inspectoratului.
La nivel local, în total au fost organizate 1112 acțiuni de structurile rutiere, 865 cu efective proprii şi 247 împreună cu alte formațiuni de poliție sau în colaborare cu alte instituții. Din acestea, ponderea o dețin acțiunile privind : încălcarea regimului legal de viteză: 212, conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice: 200, depăşirile neregulamentare: 125; indisciplina pietonală: 93; neacordarea priorităţii de trecere pietonilor: 83, privind taximetria: 82; neutilizarea centurilor de siguranţă sau dispozitivelor de retenţie: 60.
În plan coercitiv

Sub aspectul infracţiunilor descoperite – au fost efectuate activităţi de cercetare cu privire la 387 fapte sesizate; din totalul infracţiunilor 220 sunt infracțiuni la regimul circulației rutiere, diferenţa, respectiv 167 fiind reprezentată de infracţiuni de altă natură.
Detaliind pe tipuri de infracțiuni constatate, ponderea o deţin infracţiunile de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei: (62), către o persoană având o îmbibație alcoolică în sânge peste limita legală, refuzul ori sustragerea de la prelevarea probelor biologice (87), conducerea unui autovehicul neînmatriculat/neînregistrat sau cu număr fals (52).
Ca urmare a activităţilor executate, lucrătorii formaţiunilor rutiere au constatat 20.186 contravenţii , din care 19.897 constatate la OUG 195/2002, rep. și 289 la alte acte normative, au fost reţinute 1178 de permise de conducere (depășire: 548, prioritate pietoni: 107, viteză: 75, alcool: 64), au fost retrase 365 de certificate de înmatriculare (defecțiuni tehnice: 107, alte situaţii: 236; neconcordanţe între document şi datele tehnice: 45).

Trebuie menţionat faptul că, urmare a punerii în aplicare a Programului de siguranță rutieră, dar și a planurilor de acțiune pe perioada weekend-ului dispuse de comanda inspectoratului, a crescut prezenţa activă în trafic a poliţiştilor rutieri, atât din structurile rutiere, cât şi din structurile de ordine publică care, acţionând de regulă cu echipamentele de supraveghere a traficului şi/sau în echipaje mixte, ocazie cu care s-a constatat săvârşirea a 24.516 contravenţii la regimul circulaţiei rutiere, dintre care 19.897 au fost aplicate de efectivele de poliţie rutieră şi 4619 de efectivele de ordine publică.
Din aceste contravenţii un număr de 1497 au fost aplicate altor categorii de participanţi la trafic decât conducătorilor auto, astfel:

– Pietoni : 1242;
– Biciclişti : 140;
– Motociclişti : 6;
– Mopedişti : 16 ;
– Căruţaşi : 47;
– Alți participanți : 46.

În baza procedurilor specifice de lucru și a dispozițiilor pe linie de poliție rutieră, dar și a programului de siguranță rutieră 2017, s-au desfășurat activități pentru prevenirea și combaterea implicării în accidente de circulație rutieră a autovehiculelor destinate transportului comercial de mărfuri și persoane, acțiunile fiind executate atât cu forțe proprii, cât și în colaborare cu I.S.C.T.R. sau R.A.R.

Comentarii

comentarii