VIDEO FOTO S-a deschis sezonul la incendiile de vegetație în Caraș Severin

Incendii 25 mart (57)Condiţiile meteorologice din ultimele zile, au fost favorabile şi dezvoltării incendiilor la vegetaţia uscată. Astfel, ieri au ars în jur de 50 de hectare de teren acoperit cu vegetaţie uscată în urma a două incendii ce au izbucnit pe teritoriile localităţilor Târnova și Obreja.
Reamintim faptul că în luna martie a anului trecut, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, au avut
loc în jur de 300 de incendii la vegetaţie uscată.
Având în vedere acest aspect, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului
Caraş-Severin atrage atenţia asupra faptului că focurile aprinse, cu intenţia de a curăţa terenurile,
constituie pericole reale pentru oameni şi bunurilor acestora.
Aseară, la nivelul judeţului Caraş-Severin a ars vegetaţia uscată de pe o suprafaţă totală de aproximativ 50 hectare, în două incendii. Primul s-a produs pe raza localităţii Târnova, unde, din pricina faptului că au existat mai multe focare, au intervenit 10 pompieri militari ai Detaşamentului Reşiţa, ajutaţi de 11 voluntari ai SVSU din localitatea unde s-a produs incendiul. Focul a fost stins după aproximativ trei ore, suprafaţa totală arsă fiind de circa 10 hectare. Cel de-al doilea incendiu de vegetaţie uscată s-a produs pe raza localităţii Iaz şi a fost lichidat, tot după aproximativ trei ore, de către şase pompieri militari de la Caransebeş împreună cu cinci voluntari ai SVSU Obreja. Suprafaţa arsă de flăcări a fost, în acest caz, de circa 40 de hectare. Nu a existat pericolul ca focul să se extindă la alte obiective şi cel mai probabil a izbucnit din cauza focului deschis în spaţii deschise.

Arderea vegetaţiei uscate provoacă multe efecte negative: se distruge microfauna de la suprafaţa solului; se evaporă apa din stratul superior al solului, iar prin crăpăturile rezultate se va pierde, de asemenea, şi apa din adâncime. Însă, din păcate, această metodă este cel mai des practicată în activităţile de igienizare a terenurilor.
Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător. Cunoaşterea şi respectarea strictă a acestora constituie soluţia cea mai puţin costisitoare, constituind, în acelaşi timp, o obligaţie morală şi civică a fiecărui cetăţean.
Primarii au obligaţia să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie respectate când se execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, precum şi perioadele sau intervalele orare ale zilei în care se interzice arderea acestora (perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau cele stabilite prin ordin al prefectului).
În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţeni au obligaţia de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, următoarele documente:
– Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului
– Permis de lucru cu focul de la primărie.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
– condiţii meteorologice fără vânt;
– colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
– supravegherea permanentă a arderii;
– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
– interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.
Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.
Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulaţie, urmare a scăderii vizibilităţii în timpul utilizării focului deschis, lucrările de igienizare se vor efectua în prezenţa permanentă a unei persoane în zona drumurilor publice.
Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton, asfalt, bitum, ulei etc.
La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.
Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contravenţie iar arderea stufului, tufărişului şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă.
Legea nr. 265/2006 prevede amenzi pentru arderea vegetaţiei uscate fără acceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului cuprinse între 3000 şi 6000 de lei pentru persoanele fizice şi între 25000 şi 50000 de lei pentru cele juridice.
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Purtator cuvant ISU Semenic Lt. Adriana Marghescu

Comentarii

comentarii