VIDEO Problema gunoiului menajer din Resita, este în curs de rezolvare

Mai mulți cetățeni din Reșița au sesizat redacțiile ziarelor și televiziunilor locale și centrale despre faptul că la Reșița, gunoiul menajer nu a mai fost ridicat de câteva zile și deja s-au adunat mormane de gunoi la ghene. Am încercat să luăm legătura cu operatorul care se ocupă de problema gunoiului menajer, dar din păcate fără succes. În schimb, administrația publică locală, a dat un răspuns prfivitor la această problemă.

Primăria Municipiului Reșița a întreprins demersuri imediate privind soluționarea problemei transportului și depozitării deșeurilor colectate de pe raza municipiului Reșița. Precizăm că administrația locală a fost înștiințată în 9 noiembrie 2015 de către SC Green Ecobauer SRL, prin adresa nr. 22952/09.11.2015, despre încetarea de drept a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în municipiul Reșița nr. 7161/21.04.2011, de la data de 30.11.2015, în urma încetării de drept la data de 30 august 2015 a contractului de asociere în participațiune încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Intercom Deșeuri Caraș-Severin și cei doi asociați SC Green Ecobauer SRL și SC Salprest Rampa SRL.

Prin urmare, în 27 noiembrie 2015, Primăria Reșița a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în cadrul căruia s-a luat act de situația creată și a fost luată decizia de a demara procedurile de încredințare directă a serviciului de salubritate pentru activitățile sistate. În urma discuțiilor purtate cu operatorul serviciului de salubritate din municipiu s-a stabilit preluarea acestor activități de către SC Brantner Servicii Ecologice SRL, care deține licența pentru acest serviciu.

Vezi stirea despre Comandant AICI: https://www.infocs.ro/video-comandament-de-urgenta-pentru-a-scapa-municipiul-resita-de-gunoaie/

În urma unei ședințe extraordinare a Consiliului Local al municipiului Reșița, a fost aprobat Actul adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în municipiul Reșița, prin HCL nr. 318/03.12.2015, prin care se dorește încredințarea directă a următoarelor activități ale serviciului de salubritate către SC Brantner Servicii Ecologice SRL:

– selectare/sortare/valorificare/compactare și balotare a deșeurilor materialelor reciclabile;
– transportul deșeurilor reziduale la deponeuri autorizate ecologice.

La ora actuală, se așteaptă semnarea actului adițional de către SC Brantner Servicii Ecologice SRL și deblocarea situației create.

Asigurăm cetățenii că Primăria Reșița depune toate eforturile pentru soluționarea problemei în cel mai scurt timp și îi rugăm să înțeleagă, conform celor prezentate anterior, că nu administrația locală este generatoarea stării de fapt.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Cabinet Primar

Foto:
Bontu Marian Aurelian si

Comentarii

comentarii