Vine frigul! – Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece

Sezonul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa și activitatea comunităţilor, odată cu acestea crescând și pericolul izbucnirii incendiilor cauzate de sistemele și mijloacele de încălzire utilizate pentru incălzirea spațiilor de locuit  cât și a celor necesare desfășurării activității zilnice.

        Având în vedere temperaturile scăzute din ultima perioadă, cu precădere pe timpul nopţii, pentru utilizarea corespunzătoare a sistemelor, mijloacelor  şi instalaţiilor electrice şi de încălzire şi pentru a preveni izbucnirea unor posibile incendii, recomandăm cetăţenilor unele reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor:

 • nu folosiţi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii!. Verificaţi periodic starea acestora!;
 • nu lăsaţi în priză nesupravegheate: fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele sau alte aparate electrice de uz casnic!;
 • nu apelaţi la persoane neautorizate pentru  repararea instalaţiilor electrice, de gaz sau aparatelor electrocasnice!;
 • nu cuplaţi la o singură priză electrică mai mulţi consumatori de energie!;
 • nu lăsaţi copii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis!;
 • nu lăsaţi copii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol  etc.)!;
 • nu spălaţi cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc deschis sau a celor cu temperaturi ridicate!;
 • nu uscaţi rufe sau alte materiale care se aprind uşor în apropierea surselor de căldură!;
 • nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, la o distanţă mai mică de 50 de m faţă de acestea!;
 • nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte  anexe gospodăreşti produse inflamabile!;
 • nu depozitaţi în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru animale!;
 • nu fumaţi în locurile unde există pericol de incendiu!;
 • nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse!;
 • verificaţi instalaţiile de  utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun!;
 • nu loviţi şi nu răsturnaţi buteliile cu gaz lichefiat!;
 • la aprinderea aragazului, verificaţi robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l de arzător şi uşor daţi drumul la gaz!;
 • folosiţi numai recipienţi cu gaz petrolier lichefiat omologaţi şi nu-i amplasaţi la o distanţă mai mică  de 1 m faţă de sursa de foc!;
 • nu folosiţi surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi, etc.) în poduri, şuri, magazii, şoproane, folosiţi numai lanterne cu baterii!;
 • nu amenajaţi afumătorii în poduri, şuri, mansarde etc.!;
 • curăţaţi periodic coşurile de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea , apelați doar la persoane sau firme autorizate pentru verificarea, curățarea și repararea coşurilor de fum;
 • verificaţi şi refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum  faţă de materialele combustibile din structura podului şi acoperişului!;
 • nu depozitaţi furaje (păioase) sub formă de căpiţe (şire) în apropierea construcţiilor şi clădirilor!;
 • asiguraţi-vă  o rezervă de apă de cel puţin 400 l pentru intervenţia în caz de incendiu la gospodărie!;
 • nu vă creaţi rezerve de carburanţi în magazii, beciuri, pivniţe  etc!;
 • la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpuri de iluminat aprinse!.
 • montați detectoare pentru semnalarea unor posibile scurgeri de gaz şi a prezenţei monoxidului de carbon în interiorul locuinței.

                În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii, pe care frigul îi ţine acum mai mult pe lângă şi în casă, se vor respecta următoarele:

 • se va îngrădi accesul copiilor la sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare;
 • copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete).Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
 • nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şuri, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
 • copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (reşouri, radiatoare, etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.

              Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării, cetăţenii pot convieţui în linişte, fără grija că viaţa şi bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de flăcări.

  Compartimentul Informare și Relații Publice

Purtător de cuvânt Lt. Manofu Adrian

Comentarii

comentarii