VOLUNTARI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎN MUNŢII ANINEI

În 17 iunie a.c Grupul Ecologic de Colaborare NERA a realizat o acţiune educaţie ecologică, monitorizarea stării mediului şi promovarea ecoturismului cu profesori şi elevi de la liceele GENERAL DRAGALINA din Oraviţa şi MATHIAS HAMMER din Anina care activează în cadrul centrului de voluntariat al GEC Nera. Acţiunea a inclus teritoriul oraşului Anina şi a comunei Ciudanoviţa precum şi parcurile naţionale Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa.

Agresiunile majore asupra mediului datorate activităţilor antropice ilegale care au fost constatate cu această ocazie includ:

– Decoperta masivă a solului pe cca 150 ha a versantului Tâlva Zânei realizată în urmă cu peste 40 de ani în cariera de suprafaţă destinată alimentării cu şist bituminos a termocentralei de la Crivina, o investiţie a Statului Român abandonată în 1990 din cauza unei erori de concepţie fără executarea de lucrări de reconstrucţie ecologică
– 12 depozite neprotejate de deşeuri miniere (halde) rezultate în urma exploatării cărbunelui pe teritoriul oraşului Anina, la care fenomenul de aluncare peste gospodăriile populaţiei şi drumurile din zonă apare frecvent.
– 22 depozite neprotejate de deşeuri miniere radioactive în perimetrul Ciudanoviţa – Natra – Lişava rezultate în urma exploatării uraniului care poluează cursurile de apă de suprafaţă, păşunile şi sursele de apă folosite în scopuri alimentare şi la udatul grădinilor.
– Încetarea vegetaţiei la un număr mare de brazi din interiorul rezervaţiei Buhui – Mărghitaş.


GEC Nera

Comentarii

comentarii