Zeci de pompieri militari au acționat pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, produse pe raza județului Caraș-Severin VIDEO

In cursul zilei de 23 august, peste 50 de pompieri militari cărășeni, cu autospeciale de stingere, au intervenit de urgență pentru stingerea a 7 incendii de vegetație uscată, care au izbucnit pe raza municipiului Reșița și localităților Valea Mare, Prilipeț, Zorlențu Mare, Pîrvova și Moldovița, la acțiunile de stingere intervenind și 11 pompieri din cadrul SVSU Reșița și SVSU Lupac.

Au fost afectate suprafețe de teren însumând aproximativ 64 ha, fiind distruse bunuri în valoare de aproximativ 60.000 lei, pompierii militari cărășeni salvând bunuri în valoare de aproximativ 220.000 lei. Din fericire nu au fost înregistrate victime, cauza producerii incendiilor fiind focul deschis în spații deschise.

            Intrucât, în ultima perioadă s-au inmulțit cazurile în care oamenii dau foc vegetației uscate sau unor resturi vegetale pentru a curăța terenurile agricole, fără luarea unor măsuri de siguranță, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Semenic” al județului Caraș-Severin face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor provocate de arderea resturilor și deșeurilor vegetale si obligatiile care le revin pe aceasta linie:

  • să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
  • să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);
  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
  • cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor și deşeurilor vegetale să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
  • să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.

         Conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 14, la nivelul localității, primarul are următoarele obligații:

  • coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;
  • asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
  • organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia.

Nerespectarea prevederilor legale ale OUG 195/2005, privind Protectia mediului,  „obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă” atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale,se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice, şi de la 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice (art. 98, pct. 9).

În ceea ce  priveşte arderile care au loc în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate şi pe trenurile supuse refacerii ecologice prevederile legale sunt şi mai stricte, astfel, conform prevederilor art. 98, alin. 1, pct. 1, din OUG 195/2005 privind Protecţia mediuluiarderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constitue infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă,dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

De asemenea, in conformitate cu Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 amenajarea de locuri pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi se sancţionează cu amendă de la 1.000-2.500 lei.

In perioada imediat urmatoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Semenic,, al județului Caraș-Severin și Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin vor intensifica controalele și verificările pe aceasta linie, iar persoanele care încalcă prevederile legale în domeniu vor fi sancționate contravențional sau penal, după caz.

Comentarii

comentarii

One thought on “Zeci de pompieri militari au acționat pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, produse pe raza județului Caraș-Severin VIDEO

Comentariile sunt închise.