200.000 lei pentru cheltuieli de funcționare a căminelor de batrani aflate în administrarea CJ

În urma rectificării bugetare făcute la nivel național in vara acestui an, Consiliul Județean Caraș-Severin a inițiat o astfel de rectificare pozitiva cu suma totală de 3.340 000 lei.

Din această sumă, 269 de mii de lei sunt alocați pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, 1.079 mii lei pentru plata contribuțiilor personalului neclerical angajat în unitățile de cult din județ, 1.790 mii lei pentru învățământul special și centrul județean de resurse și asistență educațională.

Astfel, 544 de mii de lei sunt pentru aplicarea Legii 85 din 2016, plăți restante obținute de către personalul didactic în urma unor titluri executorii obținute în instanță și alte 200 de mii de lei pentru cheltuieli de funcționare a căminelor pentru persoanele vârstnice aflate în administrarea CJ.

Comentarii

comentarii