@Ultimele NoutatiAdministratie

42 participanţi la cursurile organizate de AJOFM în primele trei luni

În primele trei luni ale anului 2023, Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraș-Severin a cuprins în programele de formare profesională organizate în cadrul Agenţiei, 71 de șomeri.

În perioada de referinţă au fost organizate 5 programe de formare profesională gratuite, dintre care 4 programe de calificare/recalificare și 1 program de iniţiere.

Structura participanților la cursuri pe niveluri de studii și categorii de vârstă se prezintă astfel:

Structura pe nivel de studii a şomerilor participanţi la cursuriStoc la finele lunii martie%
Total, din care:71100
Studii profesionale, liceale sau postliceale3752,11
Studii gimnaziale3143,66
Studii superioare34,23
Mai puțin de 8 clase0
Structura pe categorii de vârstă a şomerilor participanţi la cursuriStoc la finele lunii martie%
Total, din care:71100
< 25 ani4563,38
Intre 25 si 30 ani2636,62
Între 30 si 35 ani0
Între 35 si 45 ani0
Peste 45 ani0

Meseriile/ocupațiile, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri în perioada ianuarie – martie 2023, sunt: lucrător comercial, competențe informatice, brutar și ajutor bucătar(2).

Pentru luna mai a acestui an este prognozată demararea unui curs de calificare în meseria de lucrător comercial la Caransebeș.

Mai multe informaţii privind stadiul realizării „Planului județean de formare profesională” al AJOFM Caraș-Severin sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro, la secțiunea AJOFM Caraș-Severin/Programe, Statistici. Prognoza cursurilor de formare profesionala poate fi regăsită la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.            

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraş-Severin

Comentarii

comentarii