Diverse

Activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin în luna decembrie 2017

În ultima lună din anul 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat 209 controale, din care 108 în domeniul relaţiilor de muncă şi 101 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de 55.500 lei.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare de 49.500 lei au fost aplicate pentru: neîncheiere în formă scrisă a contractului individual de muncă, neevidențierea tuturor orelor lucrate în foile colective de prezență, nerespectarea repausului săptămânal, completare cu date eronate în aplicaţia electronică REVISAL, nerespectarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă la controlul anterior.

Pentru primirea la muncă a două persoane fără a le fi întocmite în formă scrisă contracte individuale de muncă, doi angajatori (cu domenii de activitate: constructii, restaurante) au fost sancţionați cu amendă contravenţională în valoare de 40.000 lei.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 6.000 lei, au fost aplicate pentru deficienţe ce se referă la: întocmirea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă; instruirea lucrătorilor; asigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor; asigurarea măsurilor de prim ajutor; purtarea echipamentului individual de protecție, etc.

În perioada 01.12.2017 – 31.12.2017 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş – Severin au fost comunicate de angajatori 3 evenimente soldate cu 2 accidentați mortal și 1 accidentat cu incapacitate temporară de muncă, iar dacă sunt sau nu accidente de muncă se va stabili după finalizarea cercetărilor.

Inspectorii de muncă au dispus în total 245 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 51.726 de salariaţi activi, 57.863 contracte individuale de muncă în derulare (din care 8.297 cu timp parţial, 50.757 pe perioadă nedeterminată şi 7.106 – perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 336 zilieri, iar în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 3 contracte colective de muncă şi 62 acte adiţionale (prelungire a duratei de valabilitate/modificare a contractului colectiv de muncă).

Comentarii

comentarii