Administratorii de Asociații și imobile: obligatoriu atestați

Biroul Asociaţii de Proprietari şi Administrare Cinematograf Dacia din cadrul
Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa
organizează examenul pentru obţinerea atestării calităţii de administrator de imobile.
Actele necesare, atât în original, cât şi copie, vor fi prezentate la Registrul
Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, până
luni, 22.10.2012.
Examenul va avea loc la sediul Direcţiei menţionate, în data de 29.10.2012
(rezolvarea unui test grilă cu 20 de întrebări şi a unei probleme de calcul economic) şi
în 31.10.2012 (susţinerea unui interviu).
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0255/213.884, Biroul
Asociaţii de Proprietari şi Administrare Cinematograf Dacia.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Comentarii

comentarii