Arderile necontrolate de vegetație uscată – acțiuni voluntare care pot pune in pericol viețile și bunurile oamenilor VIDEO

Odată cu încălzirea vremii au început lucrările de igienizare a terenurilor agricole și a efectuării curățeniei de primăvară, prin folosirea focului deschis, arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale făcându-se fără a ține cont de obligațiile impuse de lege în acest sens și cu nerespectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, producându-se astfel incendii care se pot întinde și propaga cu ușurință pe suprafețe foarte mari la alte case și gospodării învecinate sau la fondul forestier, putând cauza pagube materiale importante și chiar de pierderea de vieti omenești.

arhiva video infocs

Astfel, de la începutul lunii martie și până acum, pompierii militari cărășeni au acționat la nu mai putin de 35 intervenții pentru stingerea unor incendii de vegetație uscată, pe suprafețe totalizând un număr de aproximativ 150 ha.

            Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Semenic” al județului Caraș-Severin face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor provocate de arderea resturilor și deșeurilor vegetale:

  • să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
  • să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);
  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
  • cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor și deşeurilor vegetale să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
  • să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.

            Conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 14, la nivelul localității, primarul are următoarele obligații:

  • coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;
  • asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
  • organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia.

            Arderile necontrolate ale miriștilor și resturilor vegetale pot provoca adevărate dezastre. Această practică de sezon determină pe de o parte creşterea poluării aerului, prin creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră care contribuie la fenomenul de încălzire globală, și duce la creșterea noxelor din aer, iar pe de altă parte determină scăderea fertilității solurilor, prin reducerea conținutului optim de materie organică din sol şi scăderea biodiversităţii, având efecte negative majore atât pentru habitatele naturale, cât şi pentru flora şi fauna sălbatică specifică.

Nerespectarea prevederilor legale ale OUG 195/2005, privind Protectia mediului,  „obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă” atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale,se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice, şi de la 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice (art. 98, pct. 9).

În ceea ce  priveşte arderile care au loc în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate şi pe trenurile supuse refacerii ecologice prevederile legale sunt şi mai stricte, astfel, conform prevederilor art. 98, alin. 1, pct. 1, din OUG 195/2005 privind Protecţia mediuluiarderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constitue infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă,dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

De asemenea, in conformitate cu Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 amenajarea de locuri pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi se sancţionează cu amendă de la 1.000-2.500 lei.

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.

  Compartimentul Informare și Relații Publice

Comentarii

comentarii