Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa îşi doreşte funcţionalitate

01 oct (5)Sunt sau nu serviciile sociale acordate vârstnicilor, bine conturate la noi în judeţ? Poate că ar mai fi multe de făcut dar bătrânii singuri ai judeţului au o soluţie atunci când nu-şi mai pot purta singuri de grijă.
În anul 2011 a fost înfiinţat Complexul de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa ca instituţie publică de asistenţă socială la nivel judeţean, figurând sub autoritatea Consiliului Judeţean. Acest complex a apărut în urma reorganizării Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa din luna octombrie a anului trecut. Scopul acestui complex este de acordare a serviciilor de asistenţă socială persoanelor vârstnice din întreg judeţul şi se reflectă asupra persoanelor vârstnice aflate în diverse nevoi şi pe care nu pot să le soluţioneze singure. Complexul îndeplineşte inclusiv funcţia de a asigura mijloacele umane şi materiale necesare implementării strategiilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice precum şi prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a acestora.
Complexul deţine atât Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa care are o capacitate de 200 de locuri şi Modulul Recuperare Reabilitare Persoane Vârsnice Dependente cu o capacitate de 50 de locuri.
Obiectul de activitate al acestui Complex îl constituie asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire, de hrană, îngrijire medicală, recuperare, asigurarea activităţilor de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică.
Principalele obiective, scriptice, probabil, sunt să asigure persoanelor vârstnice instituţionalizate maximum posibil de autonomie şi siguranţă, condiţii de îngrijire care respectă integritatea, identitatea şi demnitatea persoanelor vârstnice. Printre altele să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială.
S-au realizat campanii de sensibilizare a opiniei publice pentru persoane vârstnice. Cu răsunet sau nu imaginea bătrânilor singuri şi neajutoraţi a devenit pe internet imaginea României, o Românie care ignoră bătrânii şi acordă alocaţii insignifiante viitorului acestei ţări – copii. De investiţie în educaţie nici nu se mai poate discuta!
Revenind la Complexul din Reşiţa, finanţarea complexului se realizează din mai multe surse: bugetul Consiliului Judeţean, donaţii, sponsorizări, contribuţii din partea persoanelor fizice. Mai există şi fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contribuţia persoanelor beneficiare sau a aparţinătorilor acestora.
Serviciile sociale oferite la nivel judeţean de către CSSPA Reşiţa asigură servicii sociale şi psihologice constând în găzduire pe perioadă nedeterminată, consiliere juridică şi psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, servicii de îngrijire medicală primară, servicii de îngrijire personală, servicii de reabilitare şi recuperare.

Comentarii

comentarii