Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Reşiţa reunit în ședința

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Reşiţa s-a reunit în
şedinţă joi, 15.11.2012.
Primul punct de pe ordinea de zi a cuprins prezentarea planului de măsuri pentru
perioada sezonului rece 2012 – 2013.
De asemenea, potrivit Ordinului nr. 1422/16.05.2012, a fost prezentat
regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, dar şi strategia naţională de management al riscului de inundaţii pe termen mediu şi lung.
A fost întocmit şi un plan de măsuri de prevenire a incendiilor specifice perioadei
sezonului rece. Pe baza acestuia va fi întocmit un pliant care va fi distribuit cetăţenilor, cu precădere celor din cartierele aparţinătoare Reşiţei. De asemenea, aceste măsuri vor fi publicate şi pe pagina de internet www.primariaresita.ro.

Comentarii

comentarii