Elevii de la Colegiul Național “Mircea Eliade” au sărbătorit ziua istorică de 24 Ianuarie

Data de 24 Ianuarie 2018 marchează a 159-a aniversare a Unirii Principatelor Române. Nu toată lumea știe că 24 Ianuarie este o zi cu dublă semnificație: este Ziua Uniri Principatelor Române, dar este și ziua în care, la 1918, Sfatul Țării din Basarabia, întrunit în ședință solemnă, votează în unanimitate și proclamă independența Republicii Democratice Moldovenești. Acest vot a constituit o etapă importantă pe calea unirii Basarabiei cu România. Românii basarabeni au ales această zi tocmai pentru că avea semnificația unui simbol.

Actul istoric de la 24 ianuarie 1859, a fost un act energic și curajos, voința națiunii române, care a pus Europa în fața faptului împlinit. In 24 ianuarie 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român. În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în unanimitate, la 5 ianuarie 1859, reprezentantul „Partidei Naționale”, urmând ca ulterior într-o ședință secretă a Adunării, deputatul Vasile Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, aceasta fiind acceptată în unanimitate. Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de Poarta Otomană și de Austria drept o încălcare a Convenției de la Paris, însă în textul Convenţiei din 1858 nu se stipula ca domnii aleși în cele două Principate să fie persoane separate.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă (1859-1866), a fost perioada de maximă dezvoltare a României moderne. Prin recunoașterea Unirii depline, crearea primului Parlament unic al României si al primului guvern unitar, prin reformele sale: adoptarea primei Constituții românești, reforma electorala, secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrara, a învățământului, domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a României.

In Sala Europa a Colegiului Național “Mircea Eliade” din Reșița, a avut loc acţiunea „24 ianuarie 1859 si 1918 – momente de început ale României moderne”, dedicată Unirii Principatelor Române și proclamării independenței Republicii Democratice Moldovenești, organizată de profesorul de istorie Fercea Ghiorghiţa și directorul adjunct profesor Perța Cristina, care au coordonat elevii din clasele de gimnaziu.

Prin activităţile desfăşurate de către elevii scolii noastre s-au urmarit câteva obiective, cum ar fi: cunoașterii istoriei naționale, implicarea elevilor în activităţi pentru a-si dezvolta încrederea în sine, spiritul de echipă, consolidarea sentimentului patriotic. Prin lucru pe echipe, studii de caz şi dezbateri, vizionări de power-point, confecţionarea de colaje şi panouri, elevii au înțeles că trebuie să fie mai responsabili și să aibă o atitudine de prețuire și recunoștință față de strămoșii noștri care ne-au construit o țară.

Acțiunea face parte din Proiectul e Twinning “România și teritoriile înstrăinate”, se desfăşoară în parteneriat cu mai multe şcoli din ţară și din Republica Moldova și se înscrie în seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri.

A consemnat Prof. GHIORGHIŢA FERCEA

Comentarii

comentarii