EVALUAREA ACTIVITĂŢII ISU „SEMENIC” 2017

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin şi-a concentrat eforturile pe parcursul anului 2017 pentru îndeplinirea obiectivului fundamental de eficientizare a acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu cadrul normativ şi legislaţia specifică domeniilor de competenţă şi responsabilitate.

I. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

La nivelul Centrului Operaţional Judeţean au fost desfăşurate activităţi de analiză, evaluare şi sinteză privind situaţiile de urgenţă produse în zona de competenţă, de monitorizare a evoluţiei situaţiilor de urgenţă semnalate şi de informare operativă a structurilor şi organismelor abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie. Totodată, s-a asigurat coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.
În scopul dezvoltării deprinderilor necesare menţinerii şi creşterii capacităţii de intervenţie a subunităţilor, au fost organizate şi desfăşurate 85 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren la nivelul subunităţilor de intervenţie şi 5 exerciţii de cooperare, pe tipurile de risc manifestate la nivel judeţean. Pe timpul exerciţiilor de cooperare s-a urmărit şi respectarea timpilor de reacţie, conform Registrului de riscuri şi capabilităţi judeţean, pentru toate structurile implicate care au alocate forţe şi mijloace în registru.

Potrivit reglementărilor legale, Centrul Operaţional Judeţean a asigurat Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, care s-a întrunit în 21 de şedinţe, din care două cu caracter ordinar. În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate 13 hotărâri pentru aprobarea unor rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor şi fenomenelor hidrometeorologice periculoase, planuri de măsuri şi acţiune, proceduri de lucru.
De asemenea, personal din cadrul inspectoratului a participat în comisiile mixte judeţene de evaluare sau validare a pagubelor produse pe teritoriul judeţului, ca urmare a manifestării unor fenomene hidrometeorologice periculoase, dar şi în comisii sau grupuri de lucru constituite pentru rezolvarea unor situaţii apărute.

La nivelul Compartimentului Monitorizarea Situaţiilor de Urgenţă şi Dispecerat au fost dispecerizate circa 6500 cazuri, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă. Au fost monitorizate toate situaţiile de urgenţă produse în acest an, luându-se mai multe măsuri de informare operativă cu privire la iminenţa producerii sau manifestarea unor situaţii de urgenţă a factorilor responsabili şi a populaţiei şi s-au transmis către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi către structurile cu răspunderi în gestionarea situaţiilor de urgenţă un număr de 425 de notificări hidrometeorologice: 1 cod roşu, 35 cod portocaliu imediat, 15 cod portocaliu, 234 cod galben imediat, 78 cod galben şi 62 de informări meteo.

S-au desfăşurat 22 antrenamente de înştiinţare-alarmare pentru verificarea viabilităţii planurilor şi perfecţionarea pregătirii primarilor, conducătorilor de instituţii publice şi a administratorilor de infrastructură. 5 antrenamente au fost organizate la nivel naţional şi au implicat toate cele 77 comitete locale pentru situaţii de urgenţă.
În anul 2017, la nivelul judeţului au fost înregistrate 3.718 intervenţii în situaţii de urgenţă, cu 301 mai puţine decât în anul 2016, în scădere cu 8,1%.

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au intervenit singure în 117 situaţii (21 incendii, 83 incendii de vegetaţie şi altele, 4 salvări animale, 9 de tip SMURD), iar în cooperare cu forţele inspectoratului nostru au participat la 166 intervenţii (85 incendii, 80 incendii de vegetaţie şi 1 din categoria alte intervenţii).
Au fost desfăşurate 2.593 recunoaşteri în teren/educare şi instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă şi 85 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, 31 misiuni de asigurare/supraveghere zonă (din care 1 în cooperare cu SVSU), 393 deplasări fără intervenţie, 75 întoarceri de pe traseu şi 32 alerte false.

Rata intervenţiilor a fost de 1.257,87 la 100.000 de locuitori şi de 436,38 la 1.000 km2.

În comparaţie cu anul 2016, când au fost înregistrate 406 intervenţii pentru stingerea incendiilor, pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat 892 de intervenţii pentru stingerea incendiilor, din care 571 incendii de vegetaţie uscată şi altele.
Majoritatea incendiilor izbucnite au avut ca principale cauze de producere focul deschis în spaţii deschise, instalaţiile/echipamentele electrice defecte sau improvizate, coşurile/burlanele de fum defecte sau necurăţate, mijloacele de încălzire defecte/ improvizate/nesupravegheate şi acţiunea intenţionată. Cele mai multe incendii la construcţii s-au manifestat la gospodăriile cetăţeneşti, iar în cazul incendiilor de vegetaţie, la terenurile primăriilor. Timpul mediu de răspuns la incendii pentru serviciile profesioniste a fost de 15 min si 46 sec, faţă de 16 min în anul 2016, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 98 min si 36 sec, faţă de 91 min în 2016.

10 persoane au fost rănite/asfixiate (din care 1 copil), iar alte 5 persoane au decedat. Valoarea bunurilor distruse în incendii a fost estimată la 7.315.539 lei.

Echipajele de descarcerare şi prim ajutor medical (SMURD) au intervenit la un număr de 2475 cazuri, astfel: 2060 misiuni de asistenţă medicală de urgenţă, 282 asistenţă persoane şi 133 pentru descarcerare. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Bocşa a asigurat intervenţia la 9 astfel de situaţii.
Au mai fost înregistrate 225 intervenţii la alte situaţii de urgenţă (127 inundaţii şi fenomene meteorologice, 80 evenimente publice de amploare, 17 misiuni pirotehnice, 1 avarie construcţii hidrotehnice).
S-au asigurat 117 misiuni de protecţia comunităţilor (21 acţiuni de protecţia mediului, 28 salvări animale din medii ostile, dar şi 68 alte tipuri de intervenţii pentru degajare copaci, ţurţuri, evacuare apă, deblocare uşă, transport apă, căutare persoane dispărute).

Pe timpul intervenţiilor SMURD au fost asistate 2.181 persoane din care 304 copii, faţă de 2.543 în 2016. Din incendii au fost salvate 53 persoane (din care 16 copii), 229 de animale şi păsări şi au fost protejate bunuri în valoare estimativă de 62.455.600 lei.

Pe parcursul anului 2017, au fost înregistrate mai multe intervenţii deosebite:

– în 10 ianuarie, un incendiu a cuprins 2 imobile (10 gospodării) din Reşiţa. A ars acoperişul comun, pe aproximativ 200 mp, iar gospodăriile au suferit daune majore. Temperaturile foarte scăzute au condus la îngheţarea hidranţilor din zonă, alimentarea autospecialelor făcându-se în navetă de la aproximativ 2-3 km distanţă;
– în 15 februarie am intervenit pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins un depozit de furaje din Ticvaniu Mic. Intervenţia a fost dificilă şi de amploare din cauza cantităţii mari de materiale combustibile care a ars în incendiu: 250.000 kg fân, 780 mp acoperiş şi 350 mp acoperiş grajd;
– în 19 şi 31 iulie, s-a intervenit pentru lichidarea unor incendii de vegetaţie uscată care au afectat o suprafaţă cumulată de 170 ha pe raza localităţii Moldova Nouă;
– în luna octombrie s-au desfăşurat activităţi de căutare persoane înecate în Dunăre, pe raza localităţii Coronini, împreună cu sprijinul mai multor structuri ale MAI, în urma unui accident rutier în care un autoturism a plonjat în Dunăre.

Personalul Inspecţiei de Prevenire a depus eforturi pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor, deşi s-a confruntat cu deficit de personal, încadrarea structurii fiind în proporţie de 60%.

S-au desfăşurat mai multe instruiri cu primarii localităţilor din zona de competenţă, şefii centrelor operative cu activitate temporară, şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, inspectorii de protecţie civilă, directorii unităţilor de învăţământ, coordonatorii cercurilor tehnico-aplicative ,,Prietenii pompierilor” şi ,,Cu viaţa mea apăr viaţa” şi cu conducătorii obiectivelor controlate/verificate.

În ceea ce priveşte activitatea de avizare şi autorizare, au fost primite 156 de solicitări pentru avize de securitate la incendiu, fiind emise 48 de avize şi respinse 56 de solicitări. În cazul a 35 de solicitări, documentaţia era incompletă, iar 17 obiective nu se încadrau în prevederile HGR 571/2016.

În anul 2017 au fost solicitate 95 de autorizaţii de securitate la incendiu. Au fost emise doar 28 şi au fost respinse 30. În alte 35 de situaţii, documentaţia a fost incompletă, iar pentru două cazuri nu era obligatorie obţinerea acestui act administrativ.
Au fost emise 7 acorduri pentru organizarea de focuri de artificii şi 8 puncte de vedere privind planuri urbanistice generale.
La nivel judeţean, în perioada analizată, au fost efectuate 758 de controale, inspecţii şi audituri pe linia apărării împotriva incendiilor şi pe linia protecţiei civile, care au condus la identificarea a 3.967 de deficienţe, din care 308 au fost înlăturate operativ, pe timpul controalelor, iar 2.464 au fost sancţionate cu 458 amenzi, în cuantum total de 329.200 lei şi 2.006 de avertismente.

Specialiştii din inspecţia judeţeană de prevenire au oferit asistenţă tehnică de specialitate în 655 de cazuri, din care 260 pe segmentul apărării împotriva incendiilor şi în 395 de cazuri – pe segmentul avizare – autorizare.

La nivelul instituţiilor publice, operatorilor economici şi localităţilor de pe teritoriul judeţului au fost executate un număr de 761 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu şi 23 în situaţii de protecţie civilă. S-au desfăşurat şi 49 de exerciţii în cooperare cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
Pentru informarea preventivă a cetăţenilor s-au organizat 730 de instruiri în domeniul apărării împotriva incendiilor şi modului de comportare pe timpul situaţiilor de urgenţă, la care au participat aproximativ 4.000 de persoane. Diseminarea mesajelor preventive s-a realizat şi prin publicarea unor articole în presa locală, prin participarea la emisiuni radio şi TV, prin distribuirea de materiale informative tipărite – broşuri, afişe şi pliante, prin organizarea de puncte de informare mobilă şi susţinerea de lecţii deschise.

Au fost emise 56 de avize pentru rute de transport substanţe periculoase, au fost avizate 11 planuri de evacuare în situaţii de urgenţă, respectiv 35 de planuri de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale.

În anul 2017, personalul Serviciului de Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor a pus accent pe asigurarea pregătirii personalului operativ de la nivelul subunităţilor, pregătirii în comun a personalului serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi a voluntarilor, precum şi pe uniformizarea modului de aplicare a procedurilor şi tehnicilor de intervenţie pentru toate tipurile de risc.

Parte integrantă a formării profesionale au fost şi concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, etapa a III-a zonală fiind organizată în anul 2017, în judeţul nostru, la sediul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş.
La cursurile organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani şi Centrului Zonal de Pregătire Protecţie Civilă – Craiova), au fost planificate 124 persoane, din care s-au prezentat doar 36 – reprezentând 29,03%, faţă de 39,30% – procent de participare în anul 2016.

În ceea ce priveşte Planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, s-au avizat 51 din 77 necesare la nivelul localităţilor şi 24 din 30 necesare la nivelul instituţiilor şi operatori economici.
Cu sprijinul Consiliului Judeţean, a fost organizată etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. S-au prezentat 9 echipaje ale serviciilor publice voluntare din 77, fiind validate doar 5. Din cele 13 servicii private, s-au prezentat la concurs 8 echipaje, fiind validate 3.

În anul 2017, pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă s-a materializat prin diverse activităţi: instruiri, antrenamente, instructaje, convocare, simpozion, acţiuni de coordonare şi îndrumare privind aplicarea criteriilor de performanţă şi privind întocmirea documentaţiei necesare, acţiuni de verificare a încadrării şi dotării, sesiuni de pregătire în comun cu personalul operativ din cadrul subunităţilor, pe raioane de intervenţie.
Pentru dezvoltarea rezilienţei comunităţilor în faţa situaţiilor de urgenţă, s-a realizat pregătirea salariaţilor din instituţii publice şi operatori economici prin instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile de risc la care sunt expuşi, pe timpul instruirilor executate.

Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ s-a desfăşurat prin:

– pregătirea cadrelor didactice, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin susţinerea a 71 lecţii deschise, 17 instructaje la unităţi şcolare şi îndrumarea a 71 cercuri de elevi „Prietenii pompierilor” şi a 64 cercuri „Cu viaţa mea apăr viaţa”;
– organizarea celei de-a VII-a ediţii a concursului de pictură dedicat elevilor ,,Învăţăm să ne salvăm”, de Ziua Protecţiei Civile, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean;
– participarea la acţiunea,,Autobuzul copilăriei”, pentru elevi şi cadre didactice;
– organizarea etapei judeţene a concursurilor ,,Prietenii Pompierilor” (9 echipaje participante) şi ,,Cu viaţa mea apăr viaţa”(15 echipaje participante), precum şi participarea la etapa interjudeţeană a concursurilor cu tematică de protecţie civilă, desfăşurată la Arad, pentru îndrumarea echipajelor Şcolii Gimnaziale Târnova şi a Liceului ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă;
– participarea la concursul ,,Salvăm vieţi” cu Centrele de Zi ,,Maria” şi ,,ABC”;
– desfăşurarea activităţilor de tipul ,,porţi deschise” şi activităţilor specifice programului naţional Şcoala altfel ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun”.
S-au emis avize de înfiinţare, avize de sector de competenţă şi avize funcţie şef SVSU pentru 16 localităţi: Caransebeş, Bănia, Armeniş, Luncaviţa, Prigor, Obreja, Măureni, Doclin, Eftimie Murgu, Bozovici, Târnova, Caraşova, Forotic, Reşiţa, Slatina Timiş, Anina. Pentru serviciile private s-au emis: 1 aviz de înfiinţare şi 2 pentru sector de competenţă.
S-a reluat campania de recrutare de voluntari în cadrul proiectului „Salvator din pasiune”, demarat în anul 2016. În anul 2017 au optat pentru voluntariat în cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş 15 voluntari care, în luna iunie, au absolvit cursul de prim ajutor de bază.

II. DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE

Dificultăţile întâmpinate în îndeplinirea atribuţiilor:

– formularea neclară a unor prevederi legislative, referitor la aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în cazul prorogării unor termene şi în implementarea criteriilor de performanţă care trebuie îndeplinite de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
– fluctuaţia personalului desemnat responsabil în relaţia cu unitatea noastră, în domeniul apărării împotriva incendiilor;
– deficitul de personal, fapt ce îngreunează desfăşurarea activităţilor specifice, în special activităţile de prevenire şi control;
– imposibilitatea anunţării, la nivel local, a unor operatori economici care au atribuţii privind intervenţia în situaţii de urgenţă. Comunicarea doar prin intermediul unui dispecerat central, conduce la înregistrarea unor întârzieri din partea acestora la locul intervenţiei;
– slaba operaţionalizare a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
– interesul scăzut al unor comitete locale privind activităţile bilunare de înştiinţare-alarmare organizate de către inspectorat;
– persistenţa lipsei resurselor financiare în ultimii ani care afectează menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi utilajelor din dotare şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
– neîncadrarea posturilor de scafandri are ca efect un timp de răspuns mai mare din cauza necesităţii de a solicita dislocarea unor echipe de scafandri din alte judeţe;
– lipsa poligoanelor şi bazelor de pregătire pentru personalul operativ şi neidentificarea fondurilor necesare pentru realizarea acestora poate afecta calitatea intervenţiilor;

III. OBIECTIVE 2018

Principalele obiective stabilite pentru anul 2018 sunt:

ü reducerea numărului de obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu;
ü integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor pentru reducerea riscului la dezastre;
ü creşterea nivelului de pregătire si educare a populaţiei în domeniul situaţilor de urgenţă;
ü reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi de victime rezultate din acestea prin diversificarea acţiunilor, formelor şi mijloacelor de informare si educaţie preventivă a populaţiei;
ü creşterea gradului de participare a personalului cu responsabilităţi la nivel local la cursurile organizate de către centrul naţional şi centrele zonale de pregătire;
ü încadrarea posturilor vacante şi recrutarea unui număr mai mare de candidaţi pentru şcolile militare.

Comentarii

comentarii