Finanțare pentru „Rețea comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat”

Proiectul „Rețea comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat” a obținut finanțare prin Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia APELUL II 2018, urmare a deciziei Comitetului Comun de Monitorizare al Programului luată în cadrul ședinței ce a avut loc în data de 31 ianuarie 2019 la Timișoara.

Cu o valoare de 1.492.632 euro, proiectul a fost depus spre finanțare de către Consiliul Județean Caraș-Severin în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al Județului Caraș-Severin, Primăria Vârșeț, Serbia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență (ADIVEST).

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității operaționale și instituționale a autorităților locale responsabile cu situațiile de urgență, de prevenire a dezastrelor, de atenuare, de prevenire a accidentelor de mediu și de reacție în caz de situații de urgență în zona transfrontalieră româno-sârbă, reprezentată de județele Caraș-Severin, Timiș și Districtul Banatul de Sud.

Prin proiect vor fi achiziționate echipamente de intervenție pentru situații de urgență, vor fi organizate exerciții tactice comune româno-sârbe și cursuri de scafandri militari pentru ISU “SEMENIC” și ISU „BANAT” Timiș. Vor mai fi organizate sesiuni de instruire pentru personalul de intervenție și cel administrativ, va fi elaborat un studiu de cercetare privind situațiile de urgență și riscurile privind protecția mediului în aria proiectului și va fi derulată o campanie de conștientizare adresată populației privind factorii de risc.

Proiectul este finanțat prin Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia APELUL II 2018, Axa prioritară 2 Protecția mediului și managementului riscurilor, Prioritatea 2.2. Managementul riscurilor de mediu şi al situaţiilor de urgenţă și are o perioada de implementare de 24 de luni.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments