Începere implementare proiect „Şcoala de Arte şi Meserii Oraviţa”

Primăria oraşului Oraviţa anunţă începerea implementării proiectului “Şcoala de Arte şi Meserii”, în Oraviţa, jud. Caraş Severin, în perioada 01.11.2014 – 31.12.2015.

Proiectul are o valoare totală de 19.358.561,96 lei şi beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de 9.951.258,28 lei, prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii actului educaţional în zona Oraviţa, prin crearea şi dotarea unui campus preuniversitar, respectiv Şcoala de Arte şi Meserii Oraviţa, cu o capacitate de 800 de elevi – învăţământ de zi, seral şi profesional.

Comentarii

comentarii