Turism

La Valiug, Sălbăticia din Carpați, bogăție pentru oameni

În perioada 24 – 26 noiembrie a avut loc la Văliug, jud. Caraş-Severin încă o sesiune de instruire cu factorii interesați în cadrul proiectului ,,Sălbăticia din Carpați, bogăție pentru oameni” implementat de WWF – Programul Dunăre Carpați România.

WWF România împreună cu partenerul Fundația Propark a conceput un pachet de instruire pentru administratorii de arii protejate și a factorilor/actorilor locali, care își desfășoară activitatea în domeniul și în zona proiectului și care are ca obiectiv creșterea capacității de management a acestora pe termen lung.

La aceasta sesiune au participat reprezentanți ai Agențiilor Județene de Vânătoare și Pescuit Sportiv din Caraș–Severin și Mehedinți, reprezentanți ai Ocoalelor Silvice, gestionari privați de fonduri de vânătoare din județele Caraş-Severin și Hunedoara, precum și reprezentanți ai Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare din aria de derulare a proiectului. Tematica sesiunii de instruire a fost “Managementul Resurselor Naturale” (Fond Cinegetic, Faună Sălbatică și Planificare Strategică) și s-a urmărit identificarea valorilor zonei din punct de vedere a faunei precum și prezentarea unui sistem de administrare într-un mod durabil a fondului cinegetic.

Raluca Crîsta managerul proiectului derulat de WWF afirmă că: “Fauna sălbatică a fost și este o resursă pentru societate indiferent de regiune. Pe lângă valoarea economica clară pe care o are fondul cinegetic, dorim sa evidențiem încă 2 valori esențiale ale faunei sălbatice ce nu pot fi în totalitate cuantificate dar sunt de importanță majoră pentru comunitate. Cele 2 valori sunt cea socială și cea ecologică. Daca valoarea socială generează beneficii directe pentru societate, valoarea ecologică este aproape invizibilă pentru dezvoltarea comunității, însă este element cheie îndeosebi pentru dezvoltarea comunităților rurale care depind în mare măsura de resursele naturale”.

Costurile pentru participarea la acest curs sunt acoperite prin proiectul “Sălbăticia din Carpați, bogăție pentru oameni” finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

„Sălbăticia din Carpați, bogăție pentru oameni” este un proiect implementat de WWF – Romania, organizație care militează pentru stoparea degradării mediului și pentru a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Proiectul care a început în iulie 2013 și se derulează pe parcursul a 3 ani, are ca obiectiv principal crearea de condiții pentru conservarea Carpaților din sud-vestul României ca zonă sălbatică, demonstrând oportunități de conservare și management, incluzând implementarea legislației Europene și suport pentru dezvoltare locală și regională. Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român și se derulează de către WWF Programul Dunăre Carpați România, în parteneriat cu WWF Elveția, Asociația Ecotur Sibiu, Asociația de Ecoturism din România și Fundația Propark.

Catalin Gavrila – Communications Officer

Despre WWF (World Wide Fund for Nature):

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizații internaționale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de țări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.
Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

Comentarii

comentarii