Lupacul în scenariul roșu – prima localitate din județ cu o rată de infectare peste 4/1000

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), care s-a întrunit ieri într-o nouă şedinţă extraordinară, la sediul Palatului administrativ, având în vedere incidenţa crescută la nivelul UAT Lupac de 4,2/1.000 de locuitori.

În cadrul şedinţei a fost adoptată Hotărârea nr. 94/27.08.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 27.08.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT LUPAC, județul Caraș-Severin, conform HGR nr.826/2021.

În Anexala hotărâre sunt prevăzutemăsuri de restricţie pentru localitatea Lupac, în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 / 1.000 locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, respectiv 4,2/1.000 de locuitori, astfel:

                ,, 1. Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 – 5,00, cu următoarele excepţii:

                a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

                b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

                c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

                d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

                2. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

                3. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

                4. Declaraţia pe propria răspundere, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

                5. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00 – 18,00.

                6. Prin excepţie de la prevederile pct.5, în intervalul orar 18,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

                7. Prin excepţie de la prevederile pct.5, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

                8. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.

                9. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.

12. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt interzise;

                13. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber;

                14. Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) este interzisă;

                15. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este interzisă;”

Măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile (28.08.2021-10.09.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin.

Comentarii

comentarii

One thought on “Lupacul în scenariul roșu – prima localitate din județ cu o rată de infectare peste 4/1000

Comments are closed.