Munca la negru în Caraș Severin – Inspecţii şi controale la unităţile administrativ-teritoriale din judeţ

Inspectia-munciiÎn primele 4 luni ale acestui an inspectorii de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat controale în baza unor sesizări primite de la unii angajaţi ai primărilor din judeţ. Acestea se refereau în mare măsură la ne respectarea legislaţiei muncii. S-au descoperit astfel nereguli privind ne încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, deşi perioada de angajare era foarte mare, de 8-9 ani, existând totuşi temeiul legal al prestării activităţii pe baza statelor de plată şi a foilor colective privind prezenţa la lucru.
O altă neregulă sesizată se referă la reîncadrarea pe post a unor salariaţi ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive, cu asigurarea drepturilor salariale cuvenite conform încadrării avute anterior.
În perioada 17 iulie -14 octombrie 2013 Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a desfăşuarat acţiuni de informare şi conştientizare a autorităţilor administraţiei locale şi la nivelul primăriilor din judeţ, cu privire la reglementările legale în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi de evaluare a modului de îndeplinire a obligaţiilor legale, evaluare prevăzută în Programul Cadru de acţiuni al inspecţiei muncii. În urma acestei evaluări s-a constatat că angajatorii nu cunoşteau în totalitate elemente prevăzute în Codul Muncii cu privire la durata muncii şi repartizarea programului de lucru, condiţiile în care se poate modifica programul de lucru, interdicţia de a efectua ore suplimentare, excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora. Printre deficienţe se numără şi faptul că nu se cunosc condiţiile de încheiere a contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată şi a duratei pentru care se încheie acestea, nu se cunoaşte modul de operare în registrul general de evidenţă a salariaţilor în cazul încheierii, executării, modificării, suspendării şi încetării contractelor individuale de muncă. Angajatorii nu cunosc prevederile legale referitoare la gestionarea timpului de muncă, cu privire la munca suplimentară, munca de noapte, repausul săptămânal şi munca prestată în zilele de sărbătoare legală.
Controalele au scos la iveală faptul că se folosea munca zilierilor în afara cadrului legal şi nu se respectau obligaţiile legale privind garantarea în plată a salariului de bază minim brut pe ţară, nu se asigurau măsurile de protecţie a lucrătorilor, folosirea echipamentelor de muncă corespunzătoare şi alte nereguli înregistrate în contractul colectiv de muncă.
Aşadar rezultatele monitorizării legislaţiei muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale se poate rezuma la „se poate şi aşa” că doar trăim în „ţara tuturor posibilităţilor!”

Comentarii

comentarii