Sălbăticia din Carpați este bogăție pentru oameni

m_berchi_wwf_4„Sălbăticia din Carpați, bogăție pentru oameni” este proiectul ce va fi implementat de către WWF – Romania, organizație care militează pentru stoparea degradării mediului și pentru a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Proiectul care a început în iulie 2013 și se derulează pe parcursul a 3 ani, are ca obiectiv principal crearea de condiții pentru conservarea Carpaților din sud-vestul României ca zonă sălbatică, demonstrând oportunități de conservare și management, incluzând implementarea legislației Europene și suport pentru dezvoltare locală și regională. Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român și se derulează de către cu WWF Programul Dunăre Carpați România, în parteneriat WWF Elveția, Asociația Ecotur Sibiu, Asociația de Ecoturism din România și Fundația Propark.
O zonă sălbatică este aceea în care procesele naturale se desfășoară firesc: nici viața speciilor, nici peisajul nu sunt modificate substanțial de către om sau afectate de activitățile lui. O astfel de zonă se întinde pe 300.000 de hectare în sud-vestul României, pe teritoriul parcurilor: Național Semenic – Cheile Carașului, Național Cheile Nerei – Beușnița, Natural Porțile de Fier, Național Domogled – Valea Cernei și Național Retezat. În Europa astfel de zone sunt tot mai puține și de aceea valoarea lor este, cu fiecare zi, tot mai mare.
Activitățile proiectului vizează în principal conștientizarea populației locale cu privire la conceptul de sălbăticie, creșterea capacității profesionale a administratorilor ariilor protejate pentru implementarea unui management durabil în zonele de sălbăticie și încheierea unui acord de colaborare între cele 5 administrații pentru un management comun care să stabilească o rețea funcțională de zone sălbatice. Se urmărește de asemenea și promovarea zonelor sălbatice ca destinație de ecoturism și organizarea de instruiri pentru creșterea capacității factorilor interesați de a identifica oportunități de afaceri durabile în strânsă legătură cu zonele de sălbăticie (agroturism, agricultură bio, permacultură, turism de aventură). Se are în vedere și întocmirea strategiei zonelor sălbatice din Carpații din sud-vestul României și promovarea ei către forurile decizionale la nivel local și la nivel guvernamental.
Deoarece se dorește conștientizarea populației s-a realizat un studiu la începutul anului 2014 care să arate situația actuală privind nivelul de conștientizare și atitudinea oamenilor față de sălbăticie. Acest studiu a fost prezentat factorilor interesați vineri 19 iunie 2014 la Băile Herculane în cadrul unei întâlniri de lucru. La această întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai ariilor protejate vizate de proiect, reprezentanți ai Agențiilor de Protecția Mediului din județele Hunedoara și Gorj, reprezentanți ai Direcțiilor Silvice Mehedinți și Caraș-Severin precum și reprezentanți ai organizațiilor partenere din proiect.
În urma studiului a reieșit că: populația din comunitățile vecine sau din cadrul ariilor protejate are o atitudine pozitivă față de conceptul de sălbăticie, că este în general asociat cu animalele care trăiesc în zonele sălbatice, ca își dorește o exploatare durabilă a resurselor naturale şi că ecoturismul poate sa fie sursa principală de dezvoltare locală. De asemenea este nevoie ca administrațiile să își intensifice munca de teren în cea ce privește comunicarea cu oamenii din comunitățile locale şi că deoarece se face conservare în zone unde exercitarea dreptului de proprietate este îngrădit este nevoie de despăgubiri din partea statului.
În săptămânile următoare reprezentanții WWF – filiala Reșița au în vedere organizarea de întâlniri de lucru cu Gestionarii Fondurilor de Vânătoare din județele Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj și Mehedinți pentru identificarea zonelor de tranzitare a animalelor.


(Cătălin Gavrilă) Reșița

Comentarii

comentarii