Ședință ordinara a Consiliul Județean Caraș-Severin

Președintele Silviu Hurduzeu a convocat o ședință extraordinară pentru
data de 20 aprilie 2017, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe
ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier
județean__________ în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean
Caraș-Severin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului
centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, la data de 31.03.2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual şi a Anunţului
de participare al finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, pentru activităţile entităţilor sportive
nonprofit cu sediul pe raza judeţului Caraş-Severin,care participă cu
sportivi la competiții interne și internaționale și/sau
organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean,
pe anul 2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Caraș-Severin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Caraș-Severin.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului
Caraș-Severin în domeniul public al Comunei Brebu – Nou și în
administrarea Consiliului Local Brebu – Nou a unui imobil situat pe
teritoriul administrativ al U.A.T – Comuna Brebu – Nou, județul
Caraș-Severin.

7. Proiect de hotărâre privind menținerea administrării directe a
licenței de exploatare a calcarului industrial din perimetrul Ocna de
Fier, in favoarea Consiliului Județean Caraș-Severin.

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licenţe de
traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul
Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de
preempţiune la vânzarea cotei de ½ din totalul clădirilor fără teren
reprezentând monumentul istoric ”Cazinou, azi muzeu, sală de spectacole,
spații comerciale, restaurant” situat în orașul Băile Herculane, str.
Cerna nr. 6-18.

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul
Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de
preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric ”Centrala
termoelectrică, cu turbinele” situat în localitatea Anina, str.Uzinei
nr.1, județul Caraș-Severin.

11. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Caras-Severin, în
anul 2016.

12. Raport de activitate pentru anul 2016 al Colegiului Director al
Direcției de Evidență a Persoanelor a județului Caraș-Severin.

13. Raport anual de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Managementul Situațiilor de Urgență ADIVEST la 31 decembrie 2016.

14. Raport de activitate pe anul 2016, al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ACVABANAT.

15. Raport privind activitatea organizatorică și funcțională a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară” INTERCOM DESEURI Caraș Severin” pe perioada
01.01.2016-31.12.2016.

16. Raport de activitate pe anul 2016, al SC EOLIANA CARAȘ SRL

17. Raport de activitate pentru anul 2016 al SC ECOLOGICA BĂILE HERCULANE
SRL.

18. Raport de activitate pentru anul 2016 al SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL

19. Informare despre activitatea de îmbuteliere apa minerală Perenna
Premier în asociație cu Consiliul Județean Caraș-Severin.

20. Raport de activitate pe anul 2016, al SC APERGMIN SRL

21. Raport privind activitatea Clubului Sportiv Banatul Montan
Caraș-Severin, pe anul 2016

22. Raport privind eficiența activității Inspectoratului de Poliție
Județean Caraș-Severin, pe anul 2016.

23. Informare cu privire la participarea vicepreședintelui Ionuț Mihai
Popovici la o întâlnire de lucru ce a avut loc in 24.02.2017 la
Majdanpek, Republica Serbia.

24. Aducerea la cunoștință publică, potrivit prevederilor art. 181 teza
finală din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților
specifice Curții de Conturi aprobat prin Hotărârea plenului Curții de
Conturi a României nr. 155/29.05.2014, a Deciziei nr.8/30.03.2017 emisă,
de către directorul Camerei de Conturi Caraș-Severin, în urma acțiunii de
verificare “ Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție
bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanațate integral
sau parțial din bugetele locale” efectuată la Căminul pentru Persoane
Vârstnice Reșița.

25.Intrebări. Interpelari.

Comentarii

comentarii