Seminarul Judeţean „Universul elevilor – constelaţia meseriilor”

meseriiInspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin organizează astăzi, 27 mai 2013, ora 14.00, Seminarul judeţean cu tema „Universul elevilor – constelaţia meseriilor” ce se desfăşoară în cadrul proiectului „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare”, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, din Fondul Social European, Axa Prioritară 2 : „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Obiectivul general al proiectului este asigurarea corelării aspiraţiilor elevilor cu oferta educaţională şi cu cererea pieţei muncii.
Un concurs pe 3 secţiuni se va desfăşura în cadrul seminarului amintit, este vorba de secţiunile Eseu, Desen şi Postere la care şi-au înscris lucrările peste 60 de elevi din unităţi de învăţământ din Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa, Oţelu Roşu, Mehadia, Bozovici, Teregova sau Prigor.
La acţiune vor participa : membrii echipei de management/implementare, membrii PIC, coordonatorii de
proiecte şi programe educative din unităţile de învăţământ ale judeţului Caraş-Severin, partenerii sociali şi elevii din grupul ţintă.
Proiectul „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare” este derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi şi îşi propune : consilierea unui număr total de 6.000 de elevi din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi; crearea unei reţele de consiliere şi orientare profesională pentru cele două judeţe partenere şi a unei platforme virtuale comună, realizarea unui ghid de consiliere pentru diriginţi şi consilierii şcolari, dar şi materiale informative pentru elevi, părinţi şi partenerii sociali.

Comentarii

comentarii