Separă deşeurile în 2 timpi şi 4 culori, misiune urgentă pentru Caraş Severin

deseu culori recipiente„Separă deşeurile în 2 timpi şi 4 culori” este misiunea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean.
Administraţia judeţeană a prezentat într-o conferinţă de presă stadiul de derulare al proiectului prin care judeţul va fi mai curat şi mai organizat în ceea ce priveşte separarea deşeurilor.
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este un proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, derulat pe o perioadă de 44 de luni.
Astfel că a fost semnat contractul de lucrări „Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor din judeţul Caraş-Severin” dar şi două contracte de lucrări desfăşurate sub titlul „Închiderea depozitelor urbane neconforme în judeţul Caraş-Severin” şi cel de „Construire staţii de transfer”.
Acest demers prevede construirea Centrului de management integrat al deşeurilor care va include un depozit central ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecanico-biologică simplă la Lupac. Vor mai fi construite 3 staţii de transfer la Pojejena, Bozovici şi Oţelu Roşu. Sunt prevăzute construirea drumurilor de acces pentru depozitul central şi a staţiilor de transfer şi achiziţionarea de echipament pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
Tot în cadrul acestui proiect va fi derulată o campanie de comunicare sub titlul „004 MEDIU. Misiune în spaţiul verde” prin care se doreşte implicarea tuturor locuitorilor la misiunea de protejare a mediului înconjurător şi a calităţii vieţii. Misiunea transmisă prin acest proiect este una clară: fiecare locuitor al judeţ să urmeze câteva reguli simple prin care deşeuri produse zilnic, în activităţile curente, să ajute mediul, generând alte produse în loc să ajungă în natură, aruncate la întâmplare sau în depozite de deşeuri.
În cadrul evenimentului au fost discutate şi rezultatele studiului derulat la nivelul judeţului care a urmărit măsurarea nivelului de informare a populaţiei cu privire la politica europeană pentru protecţia mediului, stabilirea practicilor actuale de gestionare a deşeurilor şi identificarea atitudinii şi disponibilităţii locuitorilor judeţului faşă de noile reguli de depozitare a acestora.
Separarea deşeurilor în 2 timpi şi 4 culori implică: în primul rând separarea deşeurilor în 4 categorii: plastic şi metal, sticlă, hârtie şi carton, deşeuri reziduale. Acest lucru se va realiza la punctul de selectare selectivă din apropierea casei şi depunerea lor pe categorii în containerele distincte, fiecărei categorii corespunzându-i o culoare.

Comentarii

comentarii