Sesiunea Comisiei guvernamentale mixtă pentru etnicii germani din România

ECHO 4 - 2013 - HERMANNSTADT - GEMISCHTE REGIERUNGSKONFERENZ - 2La Sibiu s-a desfăşurat în ziua de 4 martie a.c. cea de a XVI-a sesiune
a Comisiei Mixte Guvernamentale Româno-Germane pentru Probleme ale
Etnicilor Germani din România. Lucrările sesiunii au fost conduse de către
cei doi co-preşedinţi: George Ciamba, secretar de stat în MAE, respectiv
dr. Christoph Bergner, secretar de stat în Ministerul de Interne german
și împuternicit al Guvernului Republicii Federale Germania pentru
problemele imigranţilor de origine germană şi minorităţi naţionale.
Judeţul Caraş-Severin a fost reprezentat la sesiune de către Erwin
Josef Ţigla, președintele Forumului Democratic al Germanilor din
județului Caraș-Severin.

Comentarii

comentarii