Studenţii Reşiţei evoluează prin activităţi de voluntariat

Anul universitar 2017-2018 a adus o nouă abordare a formării viitorilor absolvenţi ai Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa. La toate programele de studii de la cele trei facultăţi, atât la ciclul de licenţă, cât şi la cel de master, a fost introdusă ca disciplină facultativă Voluntariat, pentru a motiva studenţii să se implice în acţiuni de dezvoltare academică şi comunitară.

Activitatea de voluntariat, reglementată la nivel de universitate prin Regulamentul de voluntariat, reprezintă o oportunitate, la nivel individual, de obţinere a unei experienţe profesionale recunoscute pe piaţa muncii, de dezvoltare profesională şi personală, iar la nivel instituţional, de stabilire a unor parteneriate viabile cu mediul economico-social.

35 de studenţi din anul I şi II de la Facultatea de Ştiinţe Economice sunt deja implicaţi în două proiecte de voluntariat ale universității, unul de dezvoltare comunitară şi unul educaţional, iar studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Sociale și Facultatea de Inginerie și Management se vor implica, începând cu luna martie, în calitate de voluntari, în proiectele unor ONG-uri locale.

Educaţia prin voluntariat generează plusvaloare, schimbare a mentalităţii tinerilor, fundamentându-se pe ideea „dăruind vei dobândi!”, generând competenţe şi abilităţi prin învăţare interactivă, rezolvarea de probleme, gândire critică şi lucru în echipă.

Comentarii

comentarii