Actualitate

VIDEO Incendiul de pe Semenic a fost provocat intentionat? Se cere ancheta la nivel de Guvern

Senatorul USR Mihai Goțiu a solicitat premierului Mihai Tudose să dispună de îndată o anchetă a Corpului de control al Guvernului cu privire la incendiile de la sfârșitul săptămânii trecute din Parcul Național Semenic – Cheile
Carașului. Vezi aici despre ce este vorba: https://www.infocs.ro/video-incendiu-devastator-in-parcul-national-muntele-semenic-dupa-ce-a-fost-defrisat-muntele-a-fost-ars/ Vicepreședintele Senatului a mai arătat că în cazul tergiversării deschiderii acestei anchete își va rezerva opțiunea exercitării dreptului de a sesiza instituțiile de cercetare penală cu privire la eventualitatea săvârșirii unor infracțiuni, legate de regimul silvic, regimul ariilor natural protejate, regimul protecției mediului, îndeplinire aatribuțiilor reprezentanților instituțiilor publice, după caz.

Interpelarea senatorului USR vine după ce în perioada 7-9 iulie a efectuat o vizită de documentare, împreună cu consilieri ș ispecialiști în silvicultură și biodiversitate, în Parcurile Naționale Semenic – Cheile
Carașului și Cheile Nerei – Beușnița (din județul Caraș-Severin). La finalul documentării, Mihai Goțiu a anunțat în mod public că va întocmi un raport,pentru colegii lui din Parlament, cu neregulile și abuzurile constatate, raport care să stea la baza unor modificări legislative, că va pregăti o listă de întrebări pentru Romsilva (administratorul parcurilor)și că va realiza un film destinat publicului larg.

Incendiile care au devastat timp de trei zile mai multe hectare de teren din Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, s-au produs la doar câteva zile după anunțul făcut de vicepreședintele Senatului și exact într-una din zonele vizitate de acesta și cu care a prezentat fotografii.

”Guvernul și toate autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a cerceta informațiile și temerile exprimate deja în presa locală, conform cărora incendiul ar avea legătură cu ștergerea urmelor neregulilor și abuzurilor constatate de mine în zonă”, a declarat Mihai Goțiu. ”Din păcate, acest incendiu le este foarte convenabil celor de la Romsilva. Acum pot să spună ce vor despre numărul de puieți plantați în mod real (nu pe hârtie) după tăierile din zonă, despre modul în care au fost respectate regulamentele silvice atât în timpul tăierilor, cât și ulterior, despre controalele și măsurile luate în timpul exploatării și până zilele trecute. Sunt însă, în continuare, multe întrebări la care aștept răspuns, începând de la cele legate de legitimitatea tăierilor
într-un parc național, îndeplinirea procedurilor legale de avizare și contractarea tăierilor, de ce s-au plantat puieți de conifer în locul unei păduri de foioase și multe altele”, a spus senatorul USR.

În interpelarea adresată premierului Mihai Tudose, vicepreședintele Senatului enumeră peste 50 de întrebări legate de tăierile și de incendiile din Parcul Național Semenic – Cheile Carașului la care așteaptă răspunsuri în urma anchetei Corpului de Control. Mihai Goțiu mai arată în interpelare că dacă premierul nu va dispune o astfel de anchetă, va apela la dreptul de a sesiza direct instituțiile de cercetare penală. Pe lângă prim-ministru, interpelarea a fost pusă și în atenția miniștrilor Mediului și cel al Apelor și Pădurilor, Grațiela Gavrilescu, respectiv, Doina Pană.

Atașat găsiți textul interpelării, precum și fotografia cu zona care a ars în Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, realizată și făcută publică de Mihai Goțiu săptămâna trecută, cu câteva zile înainte de izbucnirea
incendiilor.

Senatorul USR Mihai Goțiu solicită anchetă a Corpului de Control al Primului-Ministru cu privire la incendiile din Parcul Național Semenic.

Iată și textul interpelării:

Parlamentul României
Senat
Grupul Parlamentar Uniunea Salvați România

Interpelare adresată primului-ministru Mihai Tudose

De către: Mihai Goțiu, Senator USR de Cluj

În atenția Ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, și a Ministrului Apelor și Pădurilor, Doina
Pană

Obiectul interpelării: Cercetarea abuzurilor, neregulilor și incendiilor din Parcul Național
Semenic-Cheile Carașului

Stimate d-nule Premier, stimate doamne Ministru,

În perioada 6-9 iulie 2017, împreună cu mai mulți colegi consilieri și experți în sivicultură și
biodiversitate, am efectuat o vizită de documentare în Parcurile Naționale Semenic-Cheile Carașului și
Cheile Nerei-Beușnița, ambele fiind și situri în Rețeaua Europeană Natura 2000. Cu această ocazie am
constatat numeroase nereguli și abuzuri în modul de exploatare a lemnului, realizând numeroase
fotografii și înregistrări video care să probeze aceste afirmații. La întoarcere, am anunțat în mod public
că voi realiza un raport pentru colegii din partid și din Parlament, pentru a putea îmbunătăți legislația
din domeniu, că voi adresa o listă de întrebări pentru conducerea Romsilva și că voi realiza un filmuleț
de informare destinat cetățenilor.
În dimineața zilei de marți, 18 iulie 2017, mi-au fost semnalate mai multe articole din presa online din
Banat, care relatau despre un incendiu care a izbucnit în Parcul Național Semenic-Cheile Carașului, la
doar câteva zile după vizita mea și după ce anunțasem în mod public acțiunile pe care le voi înteprinde.
Incendiul care a avut nevoie de trei zile să fie stins (și despre care presa și opinia publică au fost
anunțate doar la final) a avut loc în una dintre zonele pe care le-am vizitat, în care am constatat o parte
din nereguli și cu care publicasem o fotografie în avanpremiera raportului anunțat.
Ținând cont de temerea publică, exprimată deja în presa locală, că incendiul ar fi fost unul intenționat,
pentru a șterge urmele neregulilor și abuzurilor pe care le-am constatat, vă solicit să dispuneți, DE
ÎNDATĂ, realizarea unei anchete în zonă de către Corpul de control al premierului.
Totodată, vă solicit ca ancheta pe care o veți dispune, să răspundă cel puțin următoarelor întrebări și
probleme:
I. Probleme privitoare la legalitatea deciziei de tăiere a pădurii, legalitatea atribuirii
contractului, respectarea legilor în vigoare și a normelor silvice în executarea acestuia
1. Când s-a dispus tăierea pădurii din zona în discuție și în baza cărei motivații, ținând cont de
faptul că e vorba de o pădure dintr-un parc național? A se verifica justețea și legalitatea deciziei
de tăiere.
2. Care a fost valoarea contractului și ce firmă a câștigat contractul? A se verifica îndeplinirea
procedurilor legale de atribuire a contractului. De asemenea, a se verifica dacă suprafața efectiv
tăiată coincide cu cea din contract.
3. Au fost respectate întocmai prevederile amenajamentului silvic cu privire la felul tăierii și
compoziția țel?
4. Care a fost perioada de regenerare în aplicarea tăierilor progressive?
5. Care a fost mărimea ochiurilor cât și direcția de lărgire a acestora?
6. Care a fost numărul tăierilor pentru fiecare ochi de regenerare și dacă acestea au fost corelate
cu temperamentul speciilor de regenerat?
7. Intervențile ultimelor tăieri s-au făcut numai dacă a fost asigurată regenerarea naturală din
intervențiile anterioare?
8. Dacă au fost necesare lucrări de ajutorare și de completare a regenerării natural acestea au fost
executate corect și la timpul optim?
9. Numărul de intervenții stabilite au fost corelate cu anii de fructificație, cu evoluția procesului de
regenerare și cu exigențele ecologice ale speciilor de promovat?
10. Tratamentul tăierilor de racordare a fost aplicat corect sau prea repede?
11. A fost urmărită realizarea unei structuri diversificate, mozaicate?
12. Au fost aplicate tăieri concomitant sau într-un timp scurt la limita a două parcele/subparcele
alăturate prin care practic s-a creat o suprafață mai mare de pădure tăiată?
13. În urma exploatării forestiere au fost extrași și arborii care delimitau parcelele?
14. Traseul drumurilor de tras apropiat a fost respectat întocmai cum a fost aprobat?
15. A fost adus terenul la starea inițială în zonele în care utilajele au excavat pământ și rocă?
16. Cum a fost monitorizată regenerarea pădurii?
17. Cum și în ce bază au fost stabilite activitățile de plantare a rășinoaselor?
18. De ce nu a fost promovat tipul fundamental de pădure și s-a recurs la modificarea structurii
speciilor?
19. A fost solicitat Avizul Consiliului Științific al Administrației Parcului Național Semenic – Cheile
Carașului precum și analiza acestora cu privire la situația creată?
20. Care a fost procedura internă a Administrației Parcului Național Semenic – Cheile Carașului
pentru acordarea avizului lucrărilor silvice, dacă a respectat procedurile legale, termene, etc.?
21. Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului a dispus controale periodice,
activități de supraveghere a desfășurării lucrărilor, au fost întocmite rapoarte, note de
constatare?
22. Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului a efectuat demersuri cu privire la
menținerea tipului fundamental de pădure, a ecosistemelor de făgete?
23. Reprezentantul Agenției de Protecție a Mediului Caraș Severin a efectuat verificarea în teren a
amplasamentului înainte de eliberarea actului de reglementare?
24. Toate avizele și actele de reglementare au fost acordate înainte de începerea lucrărilor silvice, a
fost respectată cronologia emiterii tuturor actelor de reglementare de către toate instituțiile?
25. Cine, cum, când a verificat înainte de începerea lucrărilor silvice dacă sunt specii de faună și floră
protejate de lege și ce măsuri concrete au fost luate?
26. Din punct de vedere al Sitului de Importanță Comunitară, tăierea pădurii pe o suprafață atât de
mare, modificarea speciilor, a structurii și funcțiilor a asigurat menținerea stării favorabile de
conservare a habitatului de pădure sau a determinat o stare de conservare rea/inadecvată?
27. A fost asigurată biodiversitatea prin conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice?
28. A fost asigurată menţinerea sau restabilirea, după caz, într-o stare de conservare favorabilă, a
habitatelor naturale, a speciilor din fauna şi flora sălbatică de interes comunitar prezente în
cuprinsul celor două parcuri naționale, în special PNSCC? Dar prin raportare la zonarea internă a
celor două parcuri?
29. A fost asigurată menţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea elementelor de peisaj, care sunt de
importanţă majoră pentru fauna şi flora sălbatică?
30. Măsurile aplicate au ţinut seama de exigenţele economice, sociale şi culturale ca şi de
particularităţile regionale şi locale?
31. Din punct de vedere al Sitului de Protecție Avifaunistică, a fost asigurată protecția speciilor de
păsări protejate de directiva europeană, ouăle, cuiburile, habitatele acestora?
32. A fost asigurată protecția, gestionarea şi reglementarea speciilor de păsări care trăiesc în mod
natural în stare de sălbăticie pe teritoriul european al Statelor Membre, care se regăsesc pe
teritoriul celor două parcuri naționale, în special PNSCC?
33. A fost asigurată protecţia păsărilor cât şi a ouălor, a cuiburilor şi habitatelor, inclusiv cu asigurarea
unor perioade de liniște necesare?
34. Au fost aplicate măsuri pentru a evita poluarea sau deteriorarea habitatului cât și perturbările
care afectează păsările, zonele de cuibărire etc., în zonele de protecţie vizate şi în afara acestora?
35. Care sunt măsurile care contribuie la realizarea obiectivelor de conservare ale siturilor Natura
2000 (SCI / SPA), în conformitate cu obligațiile comunitare?
36. În perioada 2007 – prezent, APNSCC a avut măsuri minime de conservare aprobate de autoritatea
de mediu și le-a aplicat?
37. Au fost aplicate măsuri necesare pentru menţinerea sau adaptarea tuturor speciilor de păsări
vizate, la un nivel care corespunde în mod special exigenţelor ecologice, ştiinţifice şi culturale,
ţinandu-se seama de exigenţele economice şi recreaţionale
38. Verificarea marcajelor de pe cioatele tăiate.
39. Verificarea și evaluarea numărului de puieți plantați, comparativ cu numărului de puieți raportat
ca fiind plantat.
40. Să fie verificate toate prevederile legale cu privire la respectarea legislației din domeniul silvic, a
normelor tehnice silvice, a legislației specifice cu privire la ariile protejate, respectarea
contractului de administrare încheiat între Ministerul Mediului și Romsilva.
41. Orice alte aspecte care țin de legile și regulamentele privitoare la păduri și parcuri naționale,
tăierile de copaci în aceste zone, replantări etc. menite să clarifice acest caz.
II. Stabilirea cu exactitate a cauzelor incendiului și a măsurilor luate. Probleme legate de
modul de intervenție pentru stingerea incendiului (de ce a durat trei zile, de ce nu a existat o
mobilizare mai amplă, ținând cont că incendiul risca să se întindă în pădurile Parcului Național
etc.).
42. Cine a avut în pază și supraveghere parcelele incendiate din cadrul OS Văliug și APNSCC și care a
fost data/ora la care aceștia au fost prezenți în zonă în ultimele 6 luni?
43. Care sunt pagubele de ordin patrimonial și natural și cine a făcut aceste evaluări?
44. La stingerea incendiului, zilnic și între ce ore, care au fost persoanele, de la ce instituții și care au
fost mijloacele individuale de acțiune?
45. Persoanele participante la stingerea incendiilor au avut instruirea și dotarea conform
prevederilor legale?
46. Care au fost concret activitățile de prevenire și stingere a incendiilor desfășurate de OS Văliug și
APNSCC, ambele structuri ale Romsilva?
47. Care a fost organizarea activității de dotare cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor a
OS Văliug și APNSCC?
48. A fost efectuată evaluarea riscului de incendiu în fondul forestier și dacă aceasta a fost făcută
formal sau a răspuns cerințelor? Au fost identificate riscuri de incendiu în parcelele incendiate?
49. Având în vedere accesul ușor în zona incendiului, suprafața relativ mică, care sunt explicațiile
pentru care incendiul nu a fost stins complet, reapărând în același perimetru de 3-4 ori.
50. Înaintea izbucnirii incendiului, OS Văliug a desfășurat lucrări în acele parcele? Au fost angajate
persoane pentru realizarea lucrărilor de curățire?
51. Înaintea izbucnirii incendiului, Direcția Silvică Caraș Severin a planificat sau a avut în intenție
desfășurarea unui control?
52. Garda de Mediu a efectuat un control al perimetrului ars precum și la OS Văliug și APNSCC? Care
sunt rezultatele controalelor?
53. ISU a efectuat un control la OS Văliug și APNSCC? Care sunt rezultatele controalelor?
54. Romsilva a desfășurat o anchetă internă în perioada 2013-prezent cu privire executarea
lucrărilor silvice, au fost identificați angajați care nu au respectat normele silvice, ce sancțiuni au
fost aplicate acestora?
55. Parcelele fiind incluse în parcul national trebuiau să fie gestionate conform prevederilor din
planul de management și în conformitate cu toate cerințele de conservare a habitatelor
prevalând aceasta față de activitățile de producție și exploatare forestieră. În condițiile în care
APNSCC nu a realizat și aprobat planul de management în termenul prevăzut prin contractual de
administrare, adică anul 2006, de ce nu s-a reziliat contractul și de ce nu au fost sistate toate
activitățile cu impact asupra mediului până la aprobarea planului de management care
reglementează activitățile din parcul national, în temeiul principiului precauției în luarea
deciziei?
56. Măsurile pe care administratorul Parcului Național Semenic-Cheile Carașului le va dispune
pentru refacerea pădurii, precum și un calendar al acestor măsuri.
Stimate domnule premier, stimate doamne ministru,
Ținând cont că există riscul ca eventualele urme și probe de pe teren să dispară, vă rog să dispuneți
efectuarea anchetei Corpului de control DE ÎNDATĂ și să-mi comunicați faptul că ați luat această decizie.
Menționez faptul că, în funcție de celeritatea și modul în care veți acționa, îmi rezerv opțiunea
exercitării dreptului cetățenesc de a sesiza instituțiile de cercetare penală cu privire la eventualitatea
săvârșirii unor infracțiuni, cu privire la regimul silvic, regimul ariilor naturale protejate, regimul
protecției mediului, îndeplinirea atribuțiilor reprezentanților instituțiilor publice, după caz.
Vă rog să-mi comunicați în scris dispoziția de declanșare a anchetei Corpului de control, precum și,
ulterior, concluziile anchetei.
Referințe:
https://cluj.usr.ro/gotiu-romsilva-va-trebui-sa-mi-raspunda-la-multe-intrebari-legate-de-protejareaparcurilor-nationale-siturile-unesco-pot-aduce-mai-multe-beneficii-romaniei-decat-oaia-lui-daea/
http://expressdebanat.ro/mafia-silvica-a-castigat-la-loteria-coincidentelor-incendiu-izbavitor-in-parculnational-semenic-cheile-carasului-foto/
https://www.infocs.ro/video-incendiu-devastator-in-parcul-national-muntele-semenic-dupa-ce-a-fostdefrisat-muntele-a-fost-ars/

[ANCHETĂ] Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului sub ameninţarea drujbei


http://expressdebanat.ro/foto-peisaje-apocaliptice-si-paduri-decimate-in-caras-severin-se-pregatescample-proteste/
Cluj-Napoca Mihai GOȚIU
19.07.2017 Senator USR, vicepreședinte al Senatului României

Comentarii

comentarii

One thought on “VIDEO Incendiul de pe Semenic a fost provocat intentionat? Se cere ancheta la nivel de Guvern

  • E pur si simplu strigator la cer. Poate ar trebui sa se ia masuri si din punct de vedere legislativ si sa se interzica fumatul în aceste zone. De fiecare data cînd fac concediu în tara si vizitez aceste zone, vesnic vad fel de fel de descreierati ce aprind gratarul pe malul carasului (cheile carasului, luminisul în fata pesterii liliacilor) sau fumeaza si arunca chistoacele de tigari aprinse aiurea fara sa se gîndeasca ca astfel pot porni un incendiu devastator, mai ales în lunile toride de vara.

Comentariile sunt închise.