Vizita ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, în Ungaria

În perioada 15-17 ianuarie 2016, Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, a întreprins o vizită de lucru în Ungaria. În data de 15 ianuarie 2016, demnitarul român a avut, o serie de întrevederi cu Miklós Soltész, secretar de stat în cadrul ministerului ungar al resurselor umane, responsabil pentru relaţia cu cultele, minorităţile naţionale şi societatea civilă, cu Erzsebet Sándor-Szalay, adjunct al comisarului pentru drepturile fundamentale (Ombudsman) şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Ungaria.

În cadrul discuţiilor purtate cu oficialii statului ungar, ministrul delegat a subliniat angajamentul asumat de România în vederea consolidării dialogului bilateral, în spiritul Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre şi a reiterat importantă minorităţii române din Ungaria şi a minorităţii maghiare din România că punţi de legătură între cele două state. Părţile au fost de acord să continue abordarea deschisă şi cooperarea pe această tema, prin raportare la normele şi standardele internaţionale în domeniul minorităţilor naţionale.

În ceea ce priveşte situaţia comunităţii româneşti din Ungaria, ministrul delegat Dan Stoenescu a subliniat nevoia unei implicări mai susţinute şi consistente a părţii ungare pentru prezervarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale, religioase a persoanelor aparţinând minorităţii române din Ungaria, respectiv a culturii şi a tradiţiilor româneşti. În acest context, oficialul român a evocat importanţă acordării unei atenţii sporite educaţiei în limba maternă, că principal element în asigurarea continuităţii lingvistice şi culturale a minorităţii române.

De asemenea, ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni a avut o întâlnire cu membri ai prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, în cadrul căreia a evidenţiat deschiderea autorităţilor române pentru a sprijini iniţiativele comunităţii româneşti din Ungaria pentru menţinerea identităţii naţionale. Domnia sa a prezentat priorităţile mandatului sau pentru perioada următoare, în special în domeniul educaţiei în limba maternă, menită să asigure transmiterea limbii şi a valorilor culturale româneşti în rândul tinerei generaţii.

Ministrul Dan Stoenescu, a avut întrevederi cu autorităţile locale din Micherechi şi Chitighaz, cu reprezentanţi ai Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, precum şi cu membrii conducerii Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU).

De asemenea, demnitarul român a participat şi la manifestarea dedicată împlinirii a 65 de ani de la publicarea primului număr al săptămânalului „Foaia Românească”. Cu această ocazie ministrul delegat a felicitat membrii redacţiei pentru activitatea desfăşurată şi a pus în evidenţă rolul revistei ca simbol al păstrării identităţii comunităţii româneşti din Ungaria.

În cadrul discuţiilor cu Margit Tat, primarul localităţii Micherechi, şi Maria Kalcso, primarul localităţii Chitighaz, oficialul român a reafirmat sprijinul acordat de statul român pentru consolidarea învăţământului în limba română, a evidenţiat rezultatele pozitive ale detaşării unor cadre didactice din România la Micherechi şi a subliniat posibilitatea preluării acestui model şi de către alte şcoli unde învaţă copii etnici români din Ungaria.

În cadrul întrevederii cu reprezentanţii ATRU, ministrul delegat Dan Stoenescu a reliefat importanţa asigurării unei finanţări predictibile şi constante a educaţiei în limba română, a mass-media în limba maternă şi a asociaţiilor culturale ale românilor din Ungaria şi i-a încurajat să respecte decizia comunităţii locale la referendumul privind preluarea administrării şcolii din Micherechi de către primăria locală.

La întâlnirea cu etnicii români absolvenţi ai universităţilor din România, s-a convenit asupra necesităţii înfiinţării unei asociaţii a bursierilor statului român din Ungaria care să promoveze oferta universităţilor româneşti în rândul elevilor români din Ungaria şi care să ofere consiliere viitorilor studenţi din cadrul comunităţii.

Programul ministrului delegat Dan Stoenescu a inclus şi vizitarea Casei Muzeu Româneşti din Chitighaz şi a Capelei Ortodoxe Române din Curţile Gojdu, ocazie cu care demnitarul român şi-a exprimat susţinerea pentru continuarea renovării Curţilor Gojdu.

Demnitarul român a fost însoţit în timpul vizitei de către Victor Micula, ambasadorul României la Budapesta şi de Florin Vasiloni, consulul general al României la Gyula.

Comentarii

comentarii