Calificarea – Temelie pentru dezvoltarea pieţei muncii – proiect implementat de CJ C-S

Aproape 2.600 de persoane angajate din ţară au avut ocazia să se califice sau să se recalifice şi, prin urmare, să câştige un salariu mai bun, datorită unui proiect cu finanţare europeană, derulat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în parteneriat cu Asociaţia de Binefacere Pro-Vitam şi cu Patronatul Român.

”Activităţile proiectului în perioada de implementare au constat în informarea, consilierea şi sprijinul pentru angajaţi, în vederea calificării sau recalificării, prin participarea la programe de formare profesională continuă, în şapte meserii, respectiv, îngrijitor bătrâni la domiciliu, infirmieră, agent de curăţenie, lucrător instalator în construcţii, pavator, peisagist-floricultor şi administrator de imobile. A fost un proiect ambiţios, cu obiective mari, dar pe care l-am dus la bun sfârşit cu succes. Au fost calificate persoane care erau angajate. În urma derulării proiectului, aceştia au dobândit o calificare, ceea ce le-a oferit posibilitatea de a primi şi un salariu mai mare”, a declarat Marinela Rotaru, din partea Asociaţiei de Binefacere Pro-Vitam din Reşiţa.

Prin intermediul proiectului, 2.592 de persoane angajate au participat la cursurile de calificare ori recalificare.

Proiectul ”Calificarea – Temelie pentru dezvoltarea pieţei muncii” a avut acoperire la nivel naţional, prin derularea sa în 12 judeţe, şi a vizat calificarea persoanelor angajate în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, iar cunoştinţele şi competenţele dobândite în urma absolvirii cursurilor de calificare/recalificare propuse vor ajuta angajaţii să se adapteze mult mai uşor la noile cerinţe ale domeniului economic în care îşi desfăşoară activitatea, fapt ce va determina şi menţinerea acestora pe piaţa muncii.

”CJ Caraş-Severin s-a implicat în acest proiect pentru că multe instituţii, chiar şi din subordinea noastră, au avut, practic, nevoie de aşa ceva. Au fost, de exemplu, infirmieri, care nu a fost calificaţi. Am reuşit să calificăm peisagişti din cadrul primăriilor. Noi am dorit în primul rând să acoperim judeţul nostru, după care Timiş, Arad, Hunedoara şi judeţele din jurul Bucureştiului, prin parteneriatul nostru cu Patronatul Român. Procentual, cam 30 la sută dintre cei calificaţi sunt din Caraş-Severin”, a declarat Elena Amzoi, director în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Proiectul ”Calificarea – Temelie pentru dezvoltarea pieţei muncii” a avut acoperire la nivel naţional, prin derularea sa în 12 judeţe, şi a vizat calificarea persoanelor angajate în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, iar cunoştinţele şi competenţele dobândite în urma absolvirii cursurilor de calificare/recalificare propuse vor ajuta angajaţii să se adapteze mult mai uşor la noile cerinţe ale domeniului economic în care îşi desfăşoară activitatea, fapt ce va determina şi menţinerea acestora pe piaţa muncii.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a facilita accesul la programele de formare continuă şi creşterea nivelului de calificare şi recalificare şi a competitivităţii profesionale a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. Perioada de implementare a proiectului a fost de 18 luni, iar valoarea totală a acestuia se ridică la 10,34 milioane lei, din care 10,14 milioane lei înseamnă finanţare nerambursabilă.

Proiectul s-a derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.

Comentarii

comentarii